h

Actiecomité A74

Overzicht van alle activiteiten, nieuws items en documenten met betrekking tot de snelweg A74
14 mei 2007

Nieuw Burgercomité tegen snelwegcombinatie A74/A73 in oprichting

bijeenkomst voor bewoners, wijkoverleggen en politiek. De Socialistische Partij (SP) in Venlo heeft het initiatief genomen om op dinsdag 22 mei, om 20.00 uur in gemeenschapscentrum Zalzershaof te Hout-Blerick, een bijeenkomst te organiseren voor iedereen die wil weten wat het laatste nieuws rondom de snelweg A74 is. Ook zal van gedachten worden gewisseld over samenwerking tussen politiek partijen, wijkoverleggen en individuele burgers en over de oprichting van een Burgercomité dat de samenwerking tegen de Plateauvariant kan versterken.

Lees verder
4 mei 2007

SP vraagt om onderzoek naar technische staat A67 Noorderbrug

Zijn recente verkeersongevallen veroorzaakt door foutieve constructie? De Socialistische Partij (SP) in Venlo stelt het college van Burgemeester en Wethouders vandaag per brief vragen over de technische staat van de A67-Noorderbrug en of recente verkeersongevallen door fouten in de bouwconstructie zijn veroorzaakt. Ook wil de partij weten op welke termijn de brug eventueel vervangen en verbreed kan worden voor het toenemende vrachtverkeer richting Duitsland en voor de aanleg van de A74 via de Klagenfurtvariant.

Lees verder
24 april 2007

Bewoners Blerick vragen gemeenteraad om nieuw besluit snelweg A74

Bewoners van de Molenbossenflats en de Blerickse Belangenvereniging A73/A74 hebben alle gemeenteraadsleden vandaag per brief opgeroepen om terug te komen op het besluit voor de aanleg van snelweg A74 via de omstreden Plateauvariant. Volgens de Blerickenaren berust de keuze uit 2001 op inmiddels achterhaalde verkeerstellingen. Ook verkeersminister Eurlings erkende onlangs dat verkeerde gegevens zijn gebruikt waardoor een eerder ogenschijnlijk definitief genomen tracékeuze weer is teruggedraaid en tot zeker na de zomer is uitgesteld. Volgens de bewoners in Blerick moet nu alsnog gekozen worden voor de Klagenfurtvariant. Ook de SP is voorstander van die variant.

Lees verder
28 maart 2007

Bewoners Venloseweg in Tegelen ongerust over toename chaos verkeer

De gevaarlijke verkeerssituaties die regelmatig ontstaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de kruising Muntstraat, Hoogstraat, Grotestraat en Venloseweg in Tegelen zorgen voor grote ongerustheid en irritaties bij omwonenden. Vandaag sprak de Vereniging Bewoners Belangen Venloseweg zich in een brief aan de gemeente onomwonden uit voor het op korte termijn (tijdelijk) heropenen van de Geldersebaan voor het lokale verkeer om zo de Venloseweg te ontlasten. De SP steunt de bewoners in dit initiatief.

Lees verder
20 maart 2007

Aanleg A74 bij Venlo vertraagd door fouten

Emile RoemerDe minister van Verkeer heeft ingezien dat er fouten zijn gemaakt rond de procedure van de toekomstige aanleg van de snelweg A74 dwars door de wijken. SP-Kamerlid Emile Roemer riep eerder (gesteund door D66) de minister op, om een hoorzitting te houden over de procedure over de tracékeuze, die volgens de vorige verkeersminister vast zou staan.
Nieuwbakken minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer) maakte dinsdag in de Tweede Kamer bekend dat zijn ministerie verkeerde gegevens heeft gebruikt voor de doorberekeningen van de verschillende tracévarianten.

Lees verder
12 maart 2007

SP vraagt om onmiddelijke vrijgave van onderzoek naar geluid op Zuiderbrugtracé A73

Reconstructietoets naar geluid niet vrijgegeven voor beroep tegen wegvak C2: burgers belemmerd in eerlijke rechtsgang! ZuiderbrugDe Socialistische Partij in Venlo vraagt het college van burgemeester en wethouders om onmiddelijke vrijgave van een onderzoek naar geluid op de Zuiderbrug in Blerick. Het achterhouden van de resultaten van de zogenaamde reconstructietoets zou een eerlijke rechtsgang van bewonersgroepen belemmeren. De toets moet worden uitgevoerd om de aanleg van het wegvak C2 tussen Venlo en Tegelen te onderbouwen.

Lees verder
27 februari 2007

SP-Kamerlid Roemer: strijd om snelweg A74 is nog lang niet gestreden!

Op zaterdag 24 februari bracht SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer een bezoek aan Venlo. Roemer deed dit om op uitnodiging van de SP Venlo te kijken naar de twee varianten voor de nog te bouwen snelweg A74. Samen met D66 diende Roemer onlangs een voorstel in dat de Tweede Kamer opriep een hoorzitting over de snelweg te organiseren waar bewoners en deskundigen de Kamer kunnen informeren. De eerder ogenschijnlijk als onherroepelijk beschouwde Tracékeuze voor de Plateauvariant is hiermee vooralsnog van de baan. Ook sprak het Kamerlid zowel in Venlo als in Tegelen, Hout-Blerick en Blerick met vóór- en tegenstanders van het alternatieve Klagenfurttracé.

Lees verder
20 februari 2007

SP-Kamerlid Roemer bezoekt A74 Venlo

Emile Roemer
Op zaterdag 24 februari zal SP Tweede Kamerlid Emile Roemer (Verkeer) een werkbezoek brengen aan Venlo. Op die dag zullen leden van de SP afdeling Venlo hem rondleiden langs de twee snelwegvarianten van de A74. De SP is fel tegenstander van de A74 via de Plateauvariant.

Lees verder
13 februari 2007

Minister kiest voor A74 Plateauvariant en brengt duizenden levens in gevaar!

A74 NEE!Het is ongehoord en bijzonder laf dat demissionair minster Peijs zo'n belangrijke beslissing om 1 minuut voor twaalf er nog doorheen drukt.
Dat de minister dit omstreden besluit durft te nemen, bewijst dat ze letterlijk over lijken gaat.

Lees verder
25 januari 2007

Bezwaarmakers Wegvak C2 stappen naar de Raad van State

einde snelwegDe Blerickse belangenvereniging A73/A74, Vereniging Belangen Bewoners Venloseweg e.o. en Molenbossenflatbewoners tekenen beroep aan bij de Raad van State tegen de vrijstelling op het bestemmingsplan wegvak C2 dat Burgemeester en Wethouders van Venlo hebben verleend aan Verkeer en Waterstaat om wegvak C2 te gaan aanleggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier