h

Nieuws van de afdeling

5 december 2005

SP-lid Erik Manders kandidaat voorzitter FNV-Jongerennetwerk

Het FNV-Jongerennetwerk is voor ieder FNV-lid onder de 35 jaar.

Erik Manders

Mijn naam is Erik Manders. Ik ben 20 jaar oud en woonachtig in Venlo. Ik ben jong én maatschappelijk betrokken. Als het nodig is kan ík mijn mannetje wel staan. Voor veel jongeren geldt dit helaas niet. Kritiek op mistanden of slechte arbeidssituaties worden vaak achterwege gelaten uit angst ontslagen te worden of simpelweg, omdat veel jongeren niet weten waar ze recht op hebben. Dit zorgt voor uitzichtloze situaties, conflicten en onnodige ongelukken. Een jonge werknemer hoort goed in z’n vel te zitten. Hij of zij is ten slotte een “groentje” op de arbeidsmarkt en kent zodoende de weg nog niet. Dat moet veranderen. De vakbond kan hier een belangrijke rol in spelen.

Lees verder
5 december 2005

SP nodigt geïnteresseerden uit mee te reizen naar Tweede-Kamerbehandeling A74

Tweede-Kamer bespreekt perikelen rondom snelwegcombinatie A73/A74

Maandag 12 december zal de Tweede-Kamer weer discussiëren over de mogelijke aanleg van de grensoverschrijdende snelweg A74 in Venlo. De SP afdeling Venlo nodigt daarom bezwaarmakers en andere geïnteresseerden uit om met haar mee te reizen naar de jaarlijkse behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van de Tweede-Kamer in Den Haag.

Lees verder
26 oktober 2005

Bewoners en SP halen bezwaarschriften op tegen snelweg

Onderzoek toonde aan dat de wettelijk normen voor luchtkwaliteit overschreden zullen worden

Aankomende vrijdagavond geven Blerickse en Tegelse bewoners samen met de SP afdeling Venlo op de markt in Blerick het startschot voor het ophalen van bezwaarschriften tegen de aanleg van wegvak C2. Dit stukje snelweg wil de Minister van Verkeer en Waterstaat aanleggen tussen de Zuiderbrug en de A73 tunnelbak in Tegelen. Het stukje snelweg moet aangelegd worden, omdat de Minister nog steeds geen definitief besluit heeft genomen over het tracé voor de A74 waardoor de aansluiting met de A73 in 2008 in gevaar komt.

Lees verder
15 september 2005

SP roept alle betrokkenen van de wijk Q4 op voor spoedbijeenkomst

Uitnodiging “ Q4 Groeivergadering”

Steeds meer wordt duidelijk dat huren die gevraagd worden voor panden in Q4 het ontwikkelingsproces van Q4 tot een culturele broedplaats in de weg staan. Dit struikelblok moet overwonnen worden. Daarom roepen we alle geïnteresseerden rond Q4 op om samen de krachten te bundelen tijdens een spoedbijeenkomst dinsdag 20 september om 20:00 in Hotel American.

Lees verder
14 september 2005

SP dringt aan op snelle verbeteringen in huurbeleid Q4

Toekomst als cultuurwijk in het geding door hoge huurprijzen.

De gemeente Venlo en de woningstichting Venlo-Blerick stagneren met de huidige huurprijzen van (leegstaande) panden in Q4 de toestroom van enthousiaste kunstenaars. De onlangs door de gemeente aangedragen oplossingen lijken de zaak slechts verder te frustreren. Schrijft de Venlose SP afdeling in een brief aan de gemeente en de woningstichting. De partij dringt er in de brief op aan snel betere voorzieningen te treffen. Anders is het risico groot dat veel kunstenaars er vanaf zien om zich in de Venlose ontwikkelingswijk te vestigen, waarmee de toekomst voor een breed gedragen cultuurwijk uiterst onzeker wordt.

Lees verder
16 augustus 2005

SP start enquête openbaar vervoer in limburg

De belabberde staat van het openbaar vervoer in onze provincie is velen een doorn in het oog.

Met name het uitvallen van buslijnen in de buitengebieden en de problemen rondom het treinverkeer, baart steeds meer mensen zorgen. De Limburgse SP-afdelingen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een enquête te houden onder de leden, om te komen tot een inventarisatie van de knelpunten in Limburg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier