h

Burgemeester en wethouders van Venlo beantwoorden brief van SP niet

3 mei 2007

Burgemeester en wethouders van Venlo beantwoorden brief van SP niet

Ondanks herhaald verzoek op 5 april jl. blijft het Venlose College van burgemeester en wethouders vooralsnog weigeren een brief van de SP te beantwoorden. De SP schreef op 1 februari jl. een brief met daarin een aantal vragen over de mogelijke sloop van het Bondsgebouw aan de Herungerstraat en delen van het Nedinsco-complex aan de Molensingel in Venlo. De SP heeft het College vandaag nog tot uiterlijk donderdag 17 mei de tijd gegeven de brief volledig te beantwoorden. Doet het College dit niet, dan zal de SP hierover een officiële klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

De termijn van beantwoording is inmiddels met zes weken verstreken. Ook de gemeenteraad is hierover inmiddels in kennis gesteld. Dit in de hoop dat de volksvertegenwoordigers ook zullen kijken naar de afhandeling van andere brieven. De SP roept bovendien iedereen met klachten over de gemeentelijke afhandeling van brieven op zich bij de partij te melden (naar contact). Zodat vastgesteld kan worden of het probleem zich vaker voordoet of dat het College alleen bij de SP dergelijke handelswijze toepast.

De SP schreef de brief naar aanleiding van geruchten dat het Bondsgebouw door Woningstichting Venlo-Blerick zou worden gesloopt. Zoals bekend heeft het gebouw een rijke en sociale historie. Het pand is gebouwd in 1917 en ontworpen door de Venlose architect Henri Rijven voor de toenmalige katholieke vakbond. In het Nedinsco-complex daarentegen werden peroscopen ontwikkeld voor duikboten en ander legertuig, die het verloop van de Tweede Wereld Oorlog mede hebben bepaald. Volgens de SP zijn de karakteristieke panden het behouden meer dan waard. Ze hebben de stad mede gevormd tot wat hij nu is. Veel stadsgenoten koesteren bovendien dierbare herinneringen aan de panden en alles wat daarmee samenhangt.

De SP heeft het Venlose College nu verzocht de brief te beantwoorden en zich samen met de Woningstichting ook duidelijk uit te spreken tegen de sloop van zowel Nedinsco als het Bondsgebouw. Zoals de SP en de vakbond FNV Bondgenoten al eerder deden.

Bericht op 1 februari 2007: SP stelt vragen over mogelijke sloop Bondsgebouw en Nedinsco
Direct naar de brief van de SP aan het College

U bent hier