h

Bewoners Blerick vragen gemeenteraad om nieuw besluit snelweg A74

24 april 2007

Bewoners Blerick vragen gemeenteraad om nieuw besluit snelweg A74

Bewoners van de Molenbossenflats en de Blerickse Belangenvereniging A73/A74 hebben alle gemeenteraadsleden vandaag per brief opgeroepen om terug te komen op het besluit voor de aanleg van snelweg A74 via de omstreden Plateauvariant. Volgens de Blerickenaren berust de keuze uit 2001 op inmiddels achterhaalde verkeerstellingen. Ook verkeersminister Eurlings erkende onlangs dat verkeerde gegevens zijn gebruikt waardoor een eerder ogenschijnlijk definitief genomen tracékeuze weer is teruggedraaid en tot zeker na de zomer is uitgesteld. Volgens de bewoners in Blerick moet nu alsnog gekozen worden voor de Klagenfurtvariant. Ook de SP is voorstander van die variant.

Het aanhouden van de beslissing door de nieuwe Minister moet volgens de bewoners zo langzamerhand een teken aan de wand zijn. Vanaf 2004 worden allerhande kunstgrepen uitgevoerd en toch is er nog steeds geen definitief besluit. De samenloop van de A74 met de A73 vanaf verkeersknooppunt Zaarderheiken zal voor Blerick tot onaanvaardbare filevorming en de daarmee gepaarde gevaren leiden. Alleen van de A73 is nu al bekend dat deze files zal veroorzaken ter hoogte van de Zuiderbrug waarlangs de Molenbossenflats zijn gelegen.
Daarmee is duidelijk dat de huidige gemeenteraad een geheel nieuwe beslissing zou kunnen nemen op basis van de huidige verwachtingen van zeker meer dan 125.000 voertuigen per etmaal. Maar liefst 45.000 meer over een Zuiderbrug die gebouwd werd voor maximaal 80.000 voertuigen. Zonder de A74 als plateauvariant er aan toe te voegen zullen in 2020 volgens de huidige cijfers zeker 93.000 voertuigen over de Zuiderbrug rijden. Daarmee wordt de capaciteit van de brug nu al overschreden. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in Blerick.

De Blerickse Belangenverenigng A73/A74 en de Molenbossenflatbewoners schrijven in hun brief:
"U als Gemeenteraad bent mede aansprakelijk voor de gezondheid van tienduizenden inwoners van Venlo. Dit voorgaande moet voor U aanleiding zijn om een gezamenlijke motie in te dienen om te kiezen voor de Klagenfurtvariant. Over deze weg komen naar de huidige verwachtingen in 2020 ruim 55.000 voertuigen per etmaal en er zal geen filevorming ontstaan. De Klagenfurtvariant heeft als groot voordeel dat langs dit tracé binnen 100 meter slechts een zeer beperkt aantal woningen liggen aan de gunstige westzijde van de weg. Tevens zou zelfs een gedeeltelijke ondertunneling en totaal verdiepte ligging kunnen worden doorgevoerd. Mocht de luchtkwaliteit en geluidsnorm overschreden worden dan is via maatregelen mogelijk om enkele tientallen bewoners te beschermen. Ook een eventuele verbreding van de weg zal in de toekomst altijd mogelijk blijven."

SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer bekijkt snelwegvarianten A74 in Venlo

U bent hier