h

Nieuws uit 2018

30 juli 2018

Wat is effect nieuwe dienstenrichtlijn EU?

Momenteel werkt men in ‘Brussel’ aan een nieuwe versie van de EU-dienstenrichtlijn. Deze nieuwe versie heeft naar mening van de SP zeer negatieve effecten op de lokale democratie. Waar nu besluiten van gemeenteraden achteraf kunnen worden getoetst moeten deze besluiten bij de nieuwe dienstenrichtlijn eerst vooraf aan Brussel worden voorgelegd. Onwenselijk en onnodig maar wat kan de gemeente nog?

Lees verder
10 juli 2018

Wie is de dupe van lastenverzwaring woningcorporaties?

Als het aan het kabinet ligt gaan woningcorporaties een extra belasting van een miljard euro betalen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het toekomstig onderhoud en opknappen van sociale woningen en ook voor nieuwbouwprojecten maar net zo voor de huurprijs. De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en vraagt de gemeente wat zij hiertegen kan ondernemen.

Lees verder
5 juli 2018

SP start opnieuw een enquête schuldhulpverlening

In 2014 heeft de SP een enquête gehouden naar het functioneren van Plangroep en de schuldhulpverlening. Door de opnieuw aanhoudende klachten binnen de schuldhulpverlening in Venlo, die binnenkomen bij verschillende organisaties, waaronder de Hulpdienst van de SP-Venlo, heeft de SP besloten opnieuw te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds deze week een enquête.

Lees verder
28 juni 2018

Zekerheid sociale werkplaats ongewis

Woensdag 27 juni besprak de gemeenteraad de begroting voor de WAA, de sociale arbeidsvoorziening voor Bergen, Beesel en Venlo. Opnieuw is er een flink tekort en opnieuw vroegen we aandacht voor de nodige verbeteringen. 

Lees verder
27 juni 2018

Kadernota biedt kansen voor financieel evenwicht

In juni konden de partijen in de Venlose gemeenteraad zich uitspreken over de voorjaarsnota die de kaders meegeeft voor de begroting van de komende jaren, ofwel waaraan we wel en geen geld (meer) kunnen besteden in Venlo. Het opgelopen miljoenentekort hangt als een vallend zwaard boven alles maar zorgde er ook voor dat alle partijen waren doordrongen van de ernst om te komen tot een oplossing.

Lees verder
14 juni 2018

Vragen over arbeidsverdringing door vrijwilligers

Onlangs lazen we dat er vrijwillige opvoedingsondersteuners gezocht worden. De werkzaamheden lijken eerder te passen bij (zorg)specialisten. We willen van de gemeente opheldering of, en in welke mate, er sprake is van feitelijke arbeidsverdringing, vervanging van betaalde professionals door vrijwilligers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier