h

Vragen over arbeidsverdringing door vrijwilligers

14 juni 2018

Vragen over arbeidsverdringing door vrijwilligers

Onlangs lazen we dat er vrijwillige opvoedingsondersteuners gezocht worden. De werkzaamheden lijken eerder te passen bij (zorg)specialisten. We willen van de gemeente opheldering of, en in welke mate, er sprake is van feitelijke arbeidsverdringing, vervanging van betaalde professionals door vrijwilligers.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “De afgelopen jaren ziet de SP een toename van vrijwilligerswerk. Regelmatig verschijnen er in krant, Facebook en op andere media oproepen voor vrijwilligers. De SP heeft hier geen problemen mee als dit vrijwilligerswerk geen betaalde arbeid verdringt. Vrijwilligers dienen gekoesterd en gewaardeerd te worden, ze zijn geen gratis personeel!”

“We zien echter ook een forse toename bij de inzet van vrijwilligers in de zorg, van ziekenhuis tot verpleeghuizen, in het openbaar vervoer door invoering door bijvoorbeeld de Wensbus, en vrijwilligers die ondersteunen bij dementie.”

 

Onlangs heeft de SP vernomen dat er vrijwillige opvoedingsondersteuners gezocht worden (project SUPPORT), waarbij een vrijwilliger als een vriend/vriendin aan de kant van de ouders staat. Pas als de problematiek moeilijk wordt komt er een professional in beeld.

 

 

Stefan Hugues: “We willen van het gemeentebestuur te weten komen of ze situaties kent waarin verdringing van betaald werk aan de orde is en wat er dan gedaan wordt om verdringing van arbeid in deze aan te pakken?”

“Ook willen we vernemen of er in de gemeente Venlo momenteel door mensen vrijwilligerswerk gedaan wordt als tegenprestatie voor een uitkering.”

 

De SP vindt dat werk moet lonen en dat deze werkzaamheden tegen een normaal salaris en niet met behoud van uitkering dienen te worden uitgevoerd. Alleen zo voorkomen we dat vrijwilligers gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor een uitkering. En ook voorkomen we zo dat vrijwilligers arbeidsplaatsen innemen en helpen we mensen vooruit en duurzaam aan betaald werk.

 

Het college van B&W dient onze vragen binnen dertig dagen te beantwoorden.

 

U bent hier