h

Wat is effect nieuwe dienstenrichtlijn EU?

30 juli 2018

Wat is effect nieuwe dienstenrichtlijn EU?

Momenteel werkt men in ‘Brussel’ aan een nieuwe versie van de EU-dienstenrichtlijn. Deze nieuwe versie heeft naar mening van de SP zeer negatieve effecten op de lokale democratie. Waar nu besluiten van gemeenteraden achteraf kunnen worden getoetst moeten deze besluiten bij de nieuwe dienstenrichtlijn eerst vooraf aan Brussel worden voorgelegd. Onwenselijk en onnodig maar wat kan de gemeente nog?

 

SP-raadslid Angelique Weingarten: "Stel dat de gemeente Venlo besluit om het winkelgebied te verdichten om leegstand in de winkelkernen en daarmee verloedering tegen te gaan. Eerst toestemming vragen aan Brussel! Of de gemeente wil nieuwe regels invoeren ten aanzien van kamerverhuur teneinde huisjesmelkers aan te pakken, eerst langs Brussel. Het effect zal naar mening van de SP een verlamming zijn van de lokale democratie. Vandaar dat we vandaag vragen stelden aan het gemeentebestuur."

"Zo willen we van hen weten welke gemeentelijke werkzaamheden er onder de reikwijdte van de dienstenrichtlijn vallen en welke extra kosten (bijvoorbeeld aan inzet van ambtelijke capaciteit) er gemaakt moeten worden als deze nieuwe richtlijn van kracht gaat worden?"

 

Weingarten: "Indien de nieuwe dienstenrichtlijn van kracht zou worden, zouden voorstellen voor de gemeenteraad drie tot zes maanden moeten wachten op 'groen licht' vanuit Brussel, wat de lokale democratie onnodig gaat verlammen en ongetwijfeld leidt tot nog minder vertrouwen in de gemeente  en in de politiek."
"De SP vindt dat er alles aan gedaan moet worden om deze onnodige inbreuk/ aanval op de lokale democratie vanuit Brussel een halt toe te roepen. We willen van B&W graag horen welke maatregelen ze denkt te nemen en welke partners ze hierbij betrekt."

 
[Het gemeentebestuur moet onze vragen normaal binnen 30 dagen beantwoorden maar dat zal door de zomervakantie mogelijk iets langer duren.]

U bent hier