h

SP start opnieuw een enquête schuldhulpverlening

5 juli 2018

SP start opnieuw een enquête schuldhulpverlening

In 2014 heeft de SP een enquête gehouden naar het functioneren van Plangroep en de schuldhulpverlening. Door de opnieuw aanhoudende klachten binnen de schuldhulpverlening in Venlo, die binnenkomen bij verschillende organisaties, waaronder de Hulpdienst van de SP-Venlo, heeft de SP besloten opnieuw te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds deze week een enquête.

 

Raadslid Angelique Weingarten: “In 2010 heeft de gemeente Venlo PLANgroep ingehuurd om de schuldhulpverlening uit te voeren. Er waren veel klachten over het hulptraject en de wijze van bemiddeling. Na het onderzoek van de SP in 2014 werden er binnen de gemeente belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

In 2017 heeft de gemeente Venlo een nieuw beleidsplan gepresenteerd: 
‘Een integrale aanpak Schuldhulpverlening 2017 - 2020 in Venlo’, wederom is Plangroep de samenwerkingspartner van de gemeente Venlo. Maar opnieuw komen er klachten binnen over de schuldhulpverlening. De SP is daarom nogmaals een feitenonderzoek gestart door middel van in eerste instantie een enquête.”

 

De enquête is opgesplitst in twee formulieren: de ene is specifiek gericht op hulpverleners en het andere op cliënten. De vragen zijn daarop aangepast om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de werkelijke situatie, zodat er gericht verbeteringen kunnen worden aangedragen. De enquête vult men anoniem in.

           

Verschillende hulpverleningsinstanties binnen de gemeente Venlo hebben enthousiast gereageerd op de aankondiging van onze enquête en helpen mee de formulieren in de komende weken breder te verspreiden.

Ook gaan enkele SP-leden de komende tijd bij verschillende Informatie & Adviespunten in de Huizen van de Wijk, Voedselbank, Groenlicht en particuliere instellingen die strijden tegen armoede, omde formulieren te verspreiden.

 

Het vragenformulier kan men ook online op deze website invullen. Kies daarvoor het juiste formulier (klant of professional):

 

Weingarten: “Het onderzoek loopt tot 30 september 2018 waarna de klachten en knelpunten zullen worden geïnventariseerd en gebundeld. Vervolgens maken we een afspraak (eind oktober) met de nieuwe wethouder van sociale zaken om de resultaten en onze aanbevelingen aan te bieden, om zodoende te komen tot verbeteringen in het (gemeentelijk) schuldhulpbeleid.”

 

U bent hier