h

Zekerheid sociale werkplaats ongewis

28 juni 2018

Zekerheid sociale werkplaats ongewis

Woensdag 27 juni besprak de gemeenteraad de begroting voor de WAA, de sociale arbeidsvoorziening voor Bergen, Beesel en Venlo. Opnieuw is er een flink tekort en opnieuw vroegen we aandacht voor de nodige verbeteringen. 

 

SP-raadslid Angelique Weingarten: “Opvallend is dat er een miljoen euro uit de begroting gehaald wordt om elders het weerstandsvermogen mee aan te vullen. Een oplossing voor het verwachte tekort, maar deze noodgreep kan niet eindeloos herhaald worden. Er liggen immers nog belangrijke taken, die zorgvuldig en met respect voor mensen moeten worden uitgevoerd. Daarover maak ik mij zorgen.”

 

Doel van de veranderde WAA was en is het, om in totaal 226 mensen te herplaatsen naar passend werk. Het grootste aantal is doorgestroomd naar de drie locaties van KanDoen

 

Angelique Weingarten: “Of deze mensen daar passend werk gevonden hebben valt te betwijfelen gezien het FNV-rapport vorig jaar waarin gesteld werd dat passend werk in de praktijk vooral bezigheidstherapie betekende zoals letters knippen en servetten vouwen. Niet stimulerend en al helemaal niet passend om de groei en ontwikkeling te stimuleren.”

 

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209

 

“Per 1 juli is het pand van de WAA aan de Edisonstraat geschiedenis, momenteel zijn er nog mensen die thuis zitten in afwachting van een geschikte werkplek en mensen die herplaatst moeten worden omdat de huidige werkplek niet geschikt is.”

“De administratie en personeelszaken zijn sinds kort gehuisvest bij het Werkplein. Maar als men een afspraak wil maken kan dit niet op het Werkplein, mensen krijgen de keuze om bij hen thuis een gesprek aan te gaan. Indien men dit niet wil, waar ik begrip voor heb, is de andere keuze het restaurant van de Hema in de binnenstad.”

“Hiermee wordt de grens tussen werk en privé overschreden; een gesprek over het werk kan toch niet plaatsvinden in een restaurant?” 

 

 

“De gemeente heeft de taak om mensen die nu geen WSW-indicatie meer kunnen krijgen (vanwege de (per 1-1-2015) ingevoerde Participatiewet) te begeleiden. Er zijn nog steeds mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben doordat zij een reguliere baan niet kunnen uitvoeren. Deze mensen zijn niet verdwenen omdat zij niet meer opduiken in cijfertabellen! Ook zij hebben recht op werk naar vermogen en een plek in onze maatschappij waarin iedereen mee doet en gelijke kansen krijgt.”

 

In het debat in de gemeenteraad heb ik namens de SP dan ook de wethouder opgeroepen om extra aandacht en inzet te tonen om deze mensen een fatsoenlijke begeleiding te bieden met zinvol werk.

De wethouder zei daarop dat hij zich hiervoor sterk gaat maken en ook dat hij gaat uitzoeken hoe het zit met de afspraken en gesprekken over werk, hij was het met de SP eens dat zulke vertrouwelijke overleggen niet thuishoren in een openbare plek als een winkelrestaurant.
 
Bekijk ook: 

U bent hier