h

Wie is de dupe van lastenverzwaring woningcorporaties?

10 juli 2018

Wie is de dupe van lastenverzwaring woningcorporaties?

Als het aan het kabinet ligt gaan woningcorporaties een extra belasting van een miljard euro betalen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het toekomstig onderhoud en opknappen van sociale woningen en ook voor nieuwbouwprojecten maar net zo voor de huurprijs. De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en vraagt de gemeente wat zij hiertegen kan ondernemen.

 

SP-raadslid Petra Raijer: "De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Tax Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Dat is bizar omdat op deze manier veel geld onttrokken gaat worden aan de corporaties. Dat moet haast wel ten koste gaan van broodnodige investeringen in goede betaalbare huurwoningen."

 

"Die richtlijn is ook niet eens nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. De ATAD-maatregel komt bovenop de verhoging van de jaarlijkse verhuurderheffing en de extra vennootschapsbelasting. De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare sociale huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in gemeente Venlo."

 

Reden om aan het gemeentebestuur te vragen in hoeverre de huishoudens in de gemeente Venlo geraakt worden door deze ATAD-maatregel, en welke gevolgen dit kan hebben. Ook vragen we aan B&W om er bij de regering op aan te dringen dat de extra belastingen van de woningcorporaties worden teruggedraaid.

 

Petra Raijer: "Het is ronduit bizar is dat het kabinet belastingafspraken maakt met multinationals maar wel onder het mom van anti-belastingontduiking de corporaties, waaronder die in Venlo, financieel onder druk zet. Die gekkigheid moet afgelopen zijn!"

 

U bent hier