h

Nieuws uit 2017

28 september 2017

Opnieuw B&W de oren gewassen over uitblijven daadkracht

Afgelopen woensdag vond er een interpellatiedebat (een politiek zwaar middel) plaats dat voornamelijk ging over de wijze van communiceren van B&W en alle problemen die dat veroorzaakt en hoe men omgaat met gedane toezeggingen, zo ook het gedoe rondom een aanpak van de wijk Vastenavondkamp. In het debat, dat door de SP was aangevraagd, kreeg B&W flink er van langs.

Lees verder
27 september 2017

Ton Heerschop gekozen tot lijsttrekker

Foto: SP-Venlo
Op de ledenvergadering afgelopen dinsdagavond 26 september is onze fractievoorzitter Ton Heerschop gekozen tot lijsttrekker namens de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in Venlo. Lees verder
22 september 2017

ALV beslist op 26 sept. over kieslijst en programma

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) buigen de leden zich over het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn weliswaar pas op 21 maart 2018 en de campagne daarvoor is nog ver weg maar er moet voor die tijd wel nog over een aantal zaken besloten worden, en daar heeft u een beslissende stem in.

Lees verder
14 september 2017

Laatste check concept-verkiezingsprogramma

Dinsdag 19 september is het Finale overleg over het verkiezingsprogramma. In juli en begin augustus hebben we in zes openbare sessies het verkiezingsprogramma 2018-2022 vorm gegeven door iedereen mee te laten denken door met alle relevante onderwerpen aan de slag te gaan. Om te voorkomen dat we iets vergeten zijn, komen we nog een keer bijeen om het concept te bespreken, ook voor het geval dat we iets niet goed overgebracht hebben in de notities van de zes sessies.

Lees verder
7 september 2017

Raadsvragen over brug Nieuw Stalberg

Over de realisatie van een brug en torenhoog monument in de wijk Nieuw Stalberg is veel te doen. Ook de SP werd aangesproken door omwonenden en de fractie heeft de nodige vragen over de wijze van omgaan met de bouwvergunning, het verwijzen naar de Fliegerhorst en de manier van communiceren met omwonenden. Dus mocht B&W weer eens raadsvragen van ons ontvangen. Lees verder
25 augustus 2017

Ton Heerschop nu ook formeel aangewezen als lijsttrekker

Nadat Ton zich officieel bij het SP-bestuur heeft aangemeld dat hij zich opnieuw kandidaat stelt om lijsttrekker te willen worden, en nadat de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling is verstreken (was op 21 augustus) en er geen tegenkandidaten zich hebben gemeld, heeft het dagelijks bestuur van de SP in Venlo vandaag Ton Heerschop aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lees verder

Pagina's

U bent hier