h

Ton Heerschop nu ook formeel aangewezen als lijsttrekker

25 augustus 2017

Ton Heerschop nu ook formeel aangewezen als lijsttrekker

Nadat Ton zich officieel bij het SP-bestuur heeft aangemeld dat hij zich opnieuw kandidaat stelt om lijsttrekker te willen worden, en nadat de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling is verstreken (was op 21 augustus) en er geen tegenkandidaten zich hebben gemeld, heeft het dagelijks bestuur van de SP in Venlo vandaag Ton Heerschop aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

 

Het afdelingsbestuur is blij dat fractievoorzitter Ton Heerschop zich wederom gekandideerd heeft en heeft dan ook veel vertrouwen in hem als aanvoerder van het SP-team dat het stadhuis in maart 2018 gaat bestormen.

 

Nu de lijsttrekker bekend is kan de kandidatencommissie verder aan de slag om Ton zijn team vorm te geven en daarmee een advies voor de hele kieslijst te geven.

 

De formele en officiële te bewandelen procedure is vervolgens dat het afdelingsbestuur dit advies gaat beoordelen en daarna aan de ledenvergadering (op 26 september) om over het advies te besluiten en de kandidatenlijst al dan niet gewijzigd vast te stellen. Want het staat kandidaten vrij (ook de door de commissie afgewezen kandidaten) om zich tijdens de ledenvergadering als tegenkandidaat voor een plek op de lijst aan te melden.

In die zin kan ook de positie van lijsttrekker onderdeel van discussie worden maar dat is niet te verwachten gezien er zich tot op heden geen leden (tegen)kandidaat hebben gesteld.

 

Voor vragen of opmerkingen zijn we uiteraard bereid tot nadere toelichting.
Namens het bestuur SP-Venlo,
Peter Nelissen (afdelingsvoorzitter) en Petra Raijer (organisatiesecretaris)

 
Bekijk ook:

U bent hier