h

Laatste check concept-verkiezingsprogramma

14 september 2017

Laatste check concept-verkiezingsprogramma

Dinsdag 19 september is het Finale overleg over het verkiezingsprogramma. In juli en begin augustus hebben we in zes openbare sessies het verkiezingsprogramma 2018-2022 vorm gegeven door iedereen mee te laten denken door met alle relevante onderwerpen aan de slag te gaan. Om te voorkomen dat we iets vergeten zijn, komen we nog een keer bijeen om het concept te bespreken, ook voor het geval dat we iets niet goed overgebracht hebben in de notities van de zes sessies.

 

Dus wil je nog iets wijzigen of toevoegen, dan is dit het finale moment. Graag tot ziens dan op 19 september, vanaf 19:30 uur in zaaltje in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 te Blerick.
Vervolgens stelt de ledenvergadering op dinsdag 26 september dan het concept-verkiezingsprogramma vast. Ook daarbij ben je van harte welkom.

 

Bekijk ook:

U bent hier