h

ALV beslist op 26 sept. over kieslijst en programma

22 september 2017

ALV beslist op 26 sept. over kieslijst en programma

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) buigen de leden zich over het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn weliswaar pas op 21 maart 2018 en de campagne daarvoor is nog ver weg maar er moet voor die tijd wel nog over een aantal zaken besloten worden, en daar heeft u een beslissende stem in.

 

U als SP-lid bepaalt hoe de kieslijst eruit gaat zien; wie op welke plek komt te staan. De kandidatencommissie doet hiervoor een voorstel maar u als lid hebt het laatste woord.

We nodigen u dan ook uit om op dins- dag 26 september uw stem uit te brengen op de ALV. Tijdens deze bijeenkomst zal ook het verkiezingsprogramma worden besproken en wat daarbij op hoofdlijnen wat de SP betreft de belangrijkste thema’s worden voor Venlo, waar gaan we op inzetten en wat zijn onze doelen? Ook hierover horen we graag uw mening, opmerkingen en aanvullingen.

Zowel voor het verbeteren van het programma als voor de kieslijst kunnen er wijzigingen aangedragen worden.

 

Op 25 augustus werd fractievoorzitter Ton Heerschop door het bestuur al aangewezen als lijsttrekker. Kandidaten voor de andere plekken op de lijst kunnen zich presenteren en een gooi doen naar een hogere of lagere plaats.

 

De ledenvergadering begint om 19.30 uur in de grote zaal van de Witte kerk, Agnes Huijnstraat 3 te Venlo (de zaal is open vanaf zo’n 19:00 uur).

Uiteraard is er ook gelegenheid om andere vragen en de actualiteit te bespreken. Graag tot ziens op de ALV!

 

Bekijk ook:

U bent hier