h

Raadsvragen over brug Nieuw Stalberg

7 september 2017

Raadsvragen over brug Nieuw Stalberg

Over de realisatie van een brug en torenhoog monument in de wijk Nieuw Stalberg is veel te doen. Ook de SP werd aangesproken door omwonenden en de fractie heeft de nodige vragen over de wijze van omgaan met de bouwvergunning, het verwijzen naar de Fliegerhorst en de manier van communiceren met omwonenden. Dus mocht B&W weer eens raadsvragen van ons ontvangen.

 

De afgelopen weken is er commotie ontstaan over de brug die in nieuwbouwwijk Nieuw Stalberg zal worden gebouwd. De SP heeft begrepen dat deze brug in 2008 is opgenomen in de plannen van Nieuw Stalberg en dat de firma Heijmans de financiering op zich heeft genomen. Daarmee is de formele rol van de gemeenteraad wellicht uitgespeeld. Immers, budget en ruimtelijke inpassing zijn al geregeld zou je zeggen.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Toch zit in dit dossier een punt van zorg. Immers gaan zo ongeveer alle verwijzingen rondom deze brug in de richting van de periode dat op deze locatie Fliegerhorst Venlo lag. Moet je een monument daarvoor zo prominent willen?”

Fliegerhorst Venlo was een complex van 1075 hectare, gebouwd op zowel grondgebied van Venlo als het Duitse Herongen. Het doel van het vliegveld was om het industriële hart van de oorlogsmachine van de Nazi’s in het Ruhrgebied te beschermen voor geallieerde luchtaanvallen.

 

Ton Heerschop: “Talloze militairen en burgers (denk ook aan de dwangarbeiders) zijn door de luchtoorlog tussen 1939 en 1945, boven West-Europa omgekomen. De oorzaak van deze oorlog lag bij de latere opdrachtgevers voor de bouw van de Fliegerhorst. Het naziregime in Duitsland dat verantwoordelijk is geweest voor uitsluiting, vervolging en uiteindelijk moord op vele onschuldige mensen enkel vanwege hun geloof, geaardheid of levenswijze.”

“Deze wonden zijn ook ruim zeventig jaar na de bevrijding nog steeds in onze samenleving, maar ook in het buitenland, aanwezig. Het is, naar stellige mening van de SP, dan ook onverantwoord, onverstandig en onnodig kwetsend als te nadrukkelijk bij nieuwe bouwwerken wordt verwezen naar deze donkere periode in de geschiedenis van Europa waarin nazi-elementen een prominente rol spelen.”

 

 

Ton Heerschop: “De brug zoals nu gepland heeft geen educatieve waarde aangaande de geschiedenis en zou dus ook niet moeten verwijzen naar enig bouwwerk van de Duitse bezetter.” 

 

Toch lijkt dit wel de bedoeling uitgaande van het huidige ontwerp. De vraag is hoe dit dan zal overkomen bij de landen die in 1944 en 1945 Nederland gevochten hebben om ons land te bevrijden? Realiseren de bouwers zich dat dit tot pijnlijke situaties kan leiden als deze verwijzingen zo nadrukkelijk worden opgenomen? En als zij dit niet doen, is het dan niet de morele plicht van het stadbestuur om hen hier op te wijzen? 

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De SP wil de geschiedenis van dit gebied in de periode 1940-1945 niet verzwijgen. Maar er zijn wat ons betreft voldoende passende herinneringen nu al in dit gebied aanwezig. Naast de resten van de Fliegerhorst, een monument en ook benamingen van een rotonde die naar deze periode verwijst.”

“Op de rotonde na hebben de overige elementen allen een enigszins educatief karakter. Daarnaast bestaan er verenigingen, historici en fora die op een zeer discrete wijze deze geschiedenis verwoorden en de herinnering aan deze periode invulling geven.”

 

Het gebied De grote heide in Venlo kent een uitgebreide geschiedenis. Ook op luchtvaartgebied zijn tal van zaken aan te halen, van de landing van een Zeppelin in de jaren dertig tot het zweefvliegveld. Als het gaat om de militaire historie had men bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een verwijzing naar het Regiment Huzaren die in dit gebied hun oefenschans aanlegden of naar de decennialange aanwezigheid in het militaire oefen- en schietterrein van de talloze beroepsmilitairen en dienstplichtigen. Opties te over dus.

 

Ton Heerschop: “Daarnaast wijst de SP op het feit dat het eigenlijk wel vreemd is dat een brug waarop niemand zit te wachten al voor haar aanleg controversieel is. De stad die duurzaamheid zo nadrukkelijk nastreeft bouwt een brug over een gat dat nog gegraven moet worden?!? Voor een verbinding waar nauwelijks mensen op zitten te wachten. En dat op basis van een bijna tien jaar oud plan.”

“Van duurzaamheid is hier natuurlijk geen sprake meer. Het gaat een brug worden die niemand wil (op wellicht de financier na) en die tot in lengte van jaren, mogelijk internationaal, tot discussies zal leiden. Doe dit Venlo niet aan.”

“Als de SP Venlo doen we dan ook een oproep aan het gemeentebestuur om met de financier, bouwer en met de omwonenden in overleg te gaan over een ander ontwerp van deze brug met monument/toren.”

“Of nog beter het achterwege laten van de bouw ervan. Dit om te voorkomen dat een verkeerd signaal wordt uitgezonden naar mensen bij wie de associatie met de Tweede Wereldoorlog o.a. nog steeds een open wond is.”

 

Het College van B&W heeft dertig dagen om onze vragen te beantwoorden.
 
Bekijk ook:

14-07-2017, Omroep Venlo: Nieuw Stalberg verzet zich tegen brug

U bent hier