h

Opnieuw B&W de oren gewassen over uitblijven daadkracht

28 september 2017

Opnieuw B&W de oren gewassen over uitblijven daadkracht

Afgelopen woensdag vond er een interpellatiedebat (een politiek zwaar middel) plaats dat voornamelijk ging over de wijze van communiceren van B&W en alle problemen die dat veroorzaakt en hoe men omgaat met gedane toezeggingen, zo ook het gedoe rondom een aanpak van de wijk Vastenavondkamp. In het debat, dat door de SP was aangevraagd, kreeg B&W flink er van langs.

 

De gemeenteraad hield 27 september een interpellatiedebat over de manier waarop het college van B&W omgaat met toezeggingen. De SP, aanvrager van het debat, trapte de discussie af: "Slechte communicatie met de burger. Vage toezeggingen. Geen daadkracht. Geen begin van zelfkritiek.", verwoordde fractievoorzitter Ton Heerschop het. 

 

Grootste aanleiding voor dit debat was de raadsvergadering van 28 juni waarin een motie werd aangenomen over de aanpak van problemen in de wijk Vastenavondkamp in Blerick, en wethouder Aldewereld (VenLokaal) die diverse toezeggingen deed over een snelle aanpak van de pijnpunten.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: "Onlangs verscheen hierover een brief van het College van B&W. Een brief met veel tekst maar geen enkele daadkracht en over de gedane toezeggingen is niets terug te vinden. Daar wilde de SP opheldering over hebben."

 

"De SP deed in juni bijvoorbeeld het voorstel om van de gemeentewerf een aantal oude bloembakken te halen ten einde enkele chicanes aan te leggen als verkeersremmende maatregel in de Vastenavondkamp. In het geheel geen opvolging aan gegeven. Daarnaast stelt de Collegebrief dat men niet in staat is om voor de begroting (eind oktober) met een voorstel te komen wat betreft financiering. Daarmee is de motie van de raad niet gevolgd."

Naast Vastenavondkamp spelen er meer problemen die maar niet aangepakt worden. Zoals het miljoenentekort in de (jeugd)zorg waarbij de gemeenteraad klip en klaar aangaf geen nieuwe aanbestedingsronde te willen en alle zorgaanbieders te betrekken bij het oplossen van het financiële tekort. Beide zijn niet gebeurd, er werd toch aanbesteed en kleine zorgaanbieders zijn afgewezen door de gemeente. 

Het twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat B&W toezeggingen aan de gemeenteraad en aan haar bevolking geen invulling geeft.

 

Ton Heerschop: "We noemden nog vele andere voorbeelden want er zijn meer wijken met problemen die niet opgepakt worden, maar ook rondom het parkerenprobleem, ondernemers en particuliere huurders die door de antikraak/leegstandsbeheerder en de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd worden. Initiatieven van een school die tegengewerkt worden, het MKB dat niet serieus genomen wordt in de problemen die ze aankaarten, achterblijven van een aanpak voor schuldhulpverlening of een actieplan over werkgelegenheid. De voorbeelden zijn talrijk..."

 

 

Ton Heerschop: “Voor de SP reden om een debat aan te vragen over de wijze waarop het college omgaat met toezeggingen. De centrale vraag in dit kader was op welke wijze het College het vertrouwen denkt te behouden vanuit de Raad en de bevolking als zij toezeggingen niet opvolgt?" 

 

Want steeds weer werd door B&W erkend dat de communicatie met de burger beter moest worden maar dat is die nog steeds niet. Ton Heerschop: “Hoe zeer kan men in een bubbel leven, dat alles wat kritiek is afgewimpeld wordt en dat nergens ook maar het begin van zelfreflectie te bekennen is?”

“Ook hier legt het bestuur de fout bij anderen. De trend is duidelijk; er worden vage toezeggingen gedaan of ontwijkende antwoorden gegeven door de gemeente. Het ontbreekt vooral aan daadkracht. En als het echt lastig gaat worden plaatst de gemeente een tussenpersoon tussen henzelf en de mensen en ondernemers in de stad. Ongehoord!”

 

De ongeïnteresseerde reactie van wethouder Ben Aldewereld (VenLokaal) tijdens het debat stemde de oppositie tot verdere onvrede. Er volgden vele schorsingen van het debat voor nader onderling overleg tussen College, oppositie- en coalitiepartijen hoe uit deze patstelling te komen en nog belangrijker, de wethouder aan het verstand brengen om met fatsoenlijke antwoorden te komen.

 

In het vervolg van het debat moest opnieuw een andere wethouder de boel zien te redden. Als het voor een wethouder moeilijk wordt dan nam vaak de burgemeester het over, na een uitbrander van de Raad daarover was het ditmaal wethouder Satijn (VVD) die zijn collega-wethouder moest zien te redden. Er kwamen wederom excuses en beloftes dat het beter zou worden.

 

De SP gaf daarop aan geworsteld te hebben met de manier waarop het debat is verlopen. Maar ook dat inwoners nu niets opschieten met allerlei moties en wisselingen omdat er dan weer niks gebeuren gaat voor lange tijd. Onze oproep aan B&W was: Ga de wijken in en maak er nu eens werk van!

 

Foto: SP-Venlo

 

 

 

 

 

 

Ton Heerschop: “De gemeenteraad had dus bijna het College naar huis gestuurd maar besefte daarbij dat ze daarmee weinig zou vooruitkomen omdat er dan weer nieuwe wethouders zouden moeten komen, voor een periode van enkele maanden tot aan de verkiezingen in maart 2018, en dan het oplossen van de problemen al die tijd zou stilliggen. Daar zou niemand bij gebaat zijn.“

“De wethouders mogen dus blij zijn dat ze dit debat overleefd hebben maar dienen nu wel daadkracht en actie te gaan tonen anders gaan ze alsnog weggestuurd worden, dat moet dan maar want als men geen lering wil trekken dan heeft het ook geen zin om te wachten op iets wat toch niet gaat gebeuren.”

 

Bekijk ook:

U bent hier