h

Nieuws uit 2016

15 augustus 2016

Raadsvragen SP-Venlo over handelswijze gemeente

Documenten die openbaar werden door de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geven een ‘bijzonder’ beeld van de handelwijze van de gemeente Venlo rondom ontwikkelingen in Q4 en aan het Nolensplein. Die handelwijze roept bij de SP veel vragen op, die we vandaag naar B&W stuurden. 

Lees verder
29 juli 2016

Voorkomen dat bezuiniging ziekenhuis leidt tot slechtere zorg

Het Viecuri Medisch Centrum heeft haar personeel een brief gestuurd waarin staat dat voor miljoenen gaat bezuinigingen en een ontslaggolf te verwachten is. Dit valt iedereen rauw op het dak. We stuurden meteen een pittige brief om opheldering naar het ziekenhuis en ook en het gemeentebestuur kreeg een brief waarin we ze tot actie aansporen.

Lees verder
26 juli 2016

Werkbezoek aan Leger des Heils doet ons de ogen openen

Onlangs kregen we een rondleiding bij het Leger des Heils en het Domushuis, beide in Venlo. Veel van wat ze doen is onderbelicht, er leven ook nog veel vooroordelen over hun activiteiten, goed dus om het eens op de werkvloer te bekijken en ervan te leren. Lees verder
18 juli 2016

Waarom vragen mee te denken om het te negeren?

Op een kruising in Venlo-oost zijn de verkeerslichten al langere tijd middels knipperende oranje lichten buiten werking. De gemeente gaat dit kruispunt aanpakken en vroeg buurtbewoners mee te denken. De buurt wil de verkeerslichten houden, ‘dus’ haalt de gemeente ze weg. Waarom? De SP heeft B&W om een verklaring gevraagd.

Lees verder
17 juli 2016

Vragen over boze reactie provincie inzake afschieten plan voor statushouders

De provincie is boos over de wijzigingen van de plannen rondom de huisvesting van statushouders in Blerick. De gedeputeerde stelt dat de plannen daarvoor al sinds januari (of nog eerder) bekend waren. De gemeenteraad was hiervan niet op de hoogte. Dit roept bij ons veel vragen op, die we vandaag richting B&W stuurden om opheldering te krijgen.

Lees verder
13 juli 2016

Leefbaarheid Venlo-Zuid opnieuw onder de loep

Foto: SP-Venlo
Vorig jaar trok de SP in de zomermaanden Venlo-Zuid in om te kijken naar de overlast zoals deze daar ervaren werd. Tijd om een jaar later weer eens uitvoerig poolshoogte te nemen. En wat blijkt, de overlast is misschien enigszins teruggebracht maar ze is er nog steeds. Er zijn wat maatregelen genomen maar de mensen in de wijk zien te weinig echte vooruitgang. Daarover trekken we bij de gemeente opnieuw aan de bel. Lees verder

Pagina's

U bent hier