h

Waarom vragen mee te denken om het te negeren?

18 juli 2016

Waarom vragen mee te denken om het te negeren?

Op een kruising in Venlo-oost zijn de verkeerslichten al langere tijd middels knipperende oranje lichten buiten werking. De gemeente gaat dit kruispunt aanpakken en vroeg buurtbewoners mee te denken. De buurt wil de verkeerslichten houden, ‘dus’ haalt de gemeente ze weg. Waarom? De SP heeft B&W om een verklaring gevraagd.

 

Op 27 juni 2016 ontvingen de buurtbewoners aan de kruising Kaldenkerkerweg/ Aragonstraat/ Kapelaan Nausstraat in Venlo, een brief van de gemeente Venlo aangaande de verkeerssituatie op deze kruising.

De gemeente geeft daarin aan de buurt actief betrokken te hebben (zoals met een enquête) bij vraagstukken over verkeersveiligheid op de betreffende kruising.

Een kruising waarvan de verkeerslichten dus al geruime tijd buiten werking zijn gesteld, alleen het oranje licht knippert nog continue.

 

SP-raadslid Petra Raijer: "De gemeente stelt in haar brief letterlijk dat er een beslissing is genomen over de inrichting van de kruising die de goedkeuring heeft van zowel politie als Veilig Verkeer Nederland afdeling Venlo. Ondanks dat besluit vond er afgelopen woensdag een informatieavond plaats, waarbij de teleurgestelde aanwezigen – zo stellen ze zelf – niets nieuws hoorden dan voordat ze betrokken werden."

 

De buurt werd vorig jaar (juli 2015) gevraagd mee te denken over oplossingen. Er werd door de gemeente een enquete verspreid. Uit de response bleek dat de meerderheid de verkeerslichten wil behouden na aanpassing van het kruispunt.

En toch blijft de gemeente bij haar plan uit 2015 om die verkeerslichten te verwijderen en ervoor in de plaats snelheidsremmende maatregelen (zoals uitbuigen rijstrook en plaatsen van displays) op de Kaldenkerkerweg te realiseren. 

Buurtbewoners reageerden ontsteld en voelen zich bekocht, niet serieus genomen.

 

Raijer: "Dit is een vreemde gang van zaken. Waarom deze werkwijze, waarom mensen vragen om inbreng om het vervolgens te negeren, wat wil de gemeente hiermee bereiken?"

"Het hele proces, de inhoud van de brief en de informatieavond roept bij de SP vragen op. Die stuurden we vandaag aan burgemeester en wethouders in de hoop dat er dan mogelijk meer duidelijk wordt, en of de gemeente alsnog de kruising naar de wens van de buurt gaat aanpakken."

 

Bekijk ook:

U bent hier