h

Voorkomen dat bezuiniging ziekenhuis leidt tot slechtere zorg

29 juli 2016

Voorkomen dat bezuiniging ziekenhuis leidt tot slechtere zorg

Het Viecuri Medisch Centrum heeft haar personeel een brief gestuurd waarin staat dat voor miljoenen gaat bezuinigingen en een ontslaggolf te verwachten is. Dit valt iedereen rauw op het dak. We stuurden meteen een pittige brief om opheldering naar het ziekenhuis en ook en het gemeentebestuur kreeg een brief waarin we ze tot actie aansporen.

 

Vandaag melden diverse media (het is zelfs landelijk nieuws) dat het bestuur van het Viecuri Medisch Centrum in Venlo en Venray (vanaf hier VCMC) gisteren haar personeel een brief heeft gestuurd waarin ze “forse maatregelen” aangekondigde.

Zo zou het VCMC vanaf 2017 een structurele bezuiniging van 6,8 miljoen euro per jaar willen realiseren, onder andere door flink te gaan snijden in de personeelskosten.
 

Het VCMC is een van de grootste werkgevers in onze regio, de continuïteit en kwaliteit van zorgaanbod maakt een belangrijk deel uit van onze samenleving.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “De vraag is hoe het mogelijk is, dat wanneer het VCMC gaat snijden in vooral het personeelsbestand, dat dan tegelijkertijd (zoals ze stelt) daarmee de zorg gegarandeerd blijft en juist efficiënter en comfortabeler wordt?”

 

“Die en meer vragen hebben we vandaag naar het VCMC gestuurd. Het ziekenhuisbestuur mag (wederom) gaan verklaren waarom ze bezuinigen noodzakelijk acht en welke gevolgen dat heeft voor de zorg.”

“Want minder ‘handen aan het bed’ lijkt eerder een verslechtering van de zorg die geboden kan worden, het wordt er minder efficiënt door en op termijn juist duurder. Laat staan dat patiënten waarschijnlijk langer moeten wachten op een consult en behandeling.”

“Allemaal ongewenste effecten die we vóór willen zijn. Hopelijk dat onze gepeperde brief daartoe kan bijdragen en het tij kan keren.”

 

 

Maar naast een verantwoordelijkheid voor het ziekenhuisbestuur ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de politiek. Dus ook het gemeentebestuur ontving van de SP een brief.

Vervoort: “Het is niet de eerste keer dat een onderneming flink in haar personeelsbestand gaat snijden. Steeds als we B&W dan om actie vroegen, reageerden burgemeester en wethouders met: “Daar gaan we niet over, we voelen in deze geen verantwoordelijkheid, we denken niet dat we invloed kunnen uitoefenen”.

Een kulargument want als gemeentebestuur en politiek bepaalt ze zelf waar ze wel en niet over gaat, ook buiten de wet/regels om kan ze invloed uitoefenen.”

 

“Dit College moet af van het ‘niet kunnen’ want ze kán het wel maar dan moet ze het wel wíllen. Daartoe kreeg ze van ons een brief met raadsvragen, om B&W aan te zetten tot actie, om minimaal met het VCMC in overleg te gaan om de zorg gegarandeerd te houden, ontslagen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden.”

 


Het College heeft dertig dagen om onze vragen te beantwoorden. Hopelijk hoeft het niet zo lang te duren en onderneemt B&W meteen actie.

 
Bekijk ook:

U bent hier