h

Raadsvragen SP-Venlo over handelswijze gemeente

15 augustus 2016

Raadsvragen SP-Venlo over handelswijze gemeente

Documenten die openbaar werden door de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geven een ‘bijzonder’ beeld van de handelwijze van de gemeente Venlo rondom ontwikkelingen in Q4 en aan het Nolensplein. Die handelwijze roept bij de SP veel vragen op, die we vandaag naar B&W stuurden. 

 

De SP is in bezit gekomen van die documenten, die dus openbaar zijn geworden doordat iemand een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), ten aanzien van ontwikkelingen rond de initiatieven die zijn genomen voor een winkelconcept rondom de panden Nolensplein 53 en 54 te Venlo.

Het beeld dat door deze documenten ontstaat is minimaal bijzonder te noemen.

 

Het gaat ons daarbij om de handelwijze van de gemeente Venlo en niet om het initiatief in genoemde panden. Om de ondernemer/onderneming buiten schot te laten noemen we deze en het winkelconcept niet of kortweg 'initiatiefnemer' en/of 'initiatief'.

 

Uit de documenten blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente Venlo 150.000 euro (oplopend tot 300.000 euro) aan achterstallig onderhoud vergoedt aan de eigenaar. 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: "De gemeente herstelt niet zelf het achterstallig onderhoud maar stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. Waarom herstelt de gemeente niet datgene waarvoor zijzelf verantwoordelijk is?"

 

Ook zou de ondernemer een verklaring niet willen tekenen voor eerder verkregen staatssteun. Heerschop: "De vraag is dan waarom, heeft deze onderneming dan al eens eerder steun gekregen van de overheid zoals bij andere initiatieven, zoals Villa Flora of een supermarkt in Blerick?"

"Als dat niet zo is, waarom maakt het bedrijf dan geen gebruik van die steun maar krijgt ze wel op andere manieren 'steun'? Zoals de huurprijs die voor de panden aan het Nolensplein moet worden betaalt. Die lijkt namelijk niet vergelijkbaar met huurprijzen die andere ondernemers daar betalen."

 

 

Is de gemeente hier soms weer aan het meten met twee maten, zoals eerder ondernemingen als Taurus en De Nieuwe Keulse ondervonden, die zich in de steek gelaten voelden terwijl voor andere ondernemers de rode loper wordt uitgerold?

Heerschop: "Van serieuze onderhandelingen lijkt nu geen sprake te zijn geweest. Zeker als gekeken wordt naar de eisen die door initiatiefnemers gesteld worden en het gemak waarmee de gemeente hierop in lijkt te gaan."

 

 

Ondanks dat de genoemde locatie in de wijk Q4 ligt en dat de ontwikkelingen in deze wijk intern binnen de gemeente momenteel onderwerp van onderzoek zijn, roepen de via de WOB vrijgekomen documenten een beeld op van een lokale overheid waarbij vragen kunnen worden gesteld over de wijze waarop onderhandelingen met initiatiefnemer(s) worden gevoerd.

Anders gezegd kan gesteld worden dat in dit geval opnieuw de initiatiefnemer scherper onderhandelde dan de gemeente Venlo.

 

 

De vragen die de uitkomst van het verzoek op de WOB oproept zijn van dien aard dat zij voor de SP reden zijn om, nog voor de openbaarmaking van de onderzoeksrapportage rondom Q4, diverse vragen aan het College van B&W te stellen. Deze vragenset kunt u hier bekijken.

 


Voor de duidelijkheid: Het gaat ons in onze raadsvragen niet om de ondernemer/onderneming maar om de handelwijze van de gemeente Venlo en de door de gemeente zelf vrijgegeven documenten via de WOB. 
 
Zoals gesteld zijn deze WOB-documenten ook in bezit gekomen van de SP, aangezien ze openbaar zijn, zijn ze opvraagbaar. Indien u dat wenst kunt u (via een mail) van de SP een digitale verzamelkopie krijgen van de 34 documenten. Deze voegen we namelijk niet bij deze raadsvragen, gezien de grootte van de bestanden en omwille van de privacy van de indiener van het WOB-verzoek.

 
Lees ook:

U bent hier