h

Nieuws uit 2015

30 juli 2015

SP-Venlo gaat helpen bij belastingontwijking

Foto: SP-Venlo
Gelijkwaardigheid van mensen staat bij ons voorop. We voelen het als onze plicht om ook de (toekomstige) miljonairs van onze gemeente te informeren hoe ze het nog beter voor elkaar kunnen krijgen. Met een knipoog natuurlijk maar we deelden er woensdag in Arcen wel tips voor uit. Lees verder
15 juli 2015

SP overhandigt rapport leefbaarheid Venlo-zuid aan bewoners

Naar aanleiding van meldingen aan de SP, én de doorlopende discussie in Venlo-zuid over de overlast van drugsgebruik en drugshandel, heeft de SP onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in delen van deze wijk. Vandaag presenteerde de SP haar rapport en zond dit samen met raadsvragen naar het College van B&W in Venlo. We hopen dat daarmee een eerste zet in de richting van een meer leefbaar Venlo-zuid kan worden gezet. Lees verder
2 juli 2015

Geen half loon voor heel werk

De SP steunt FNV/Young & United in haar strijd voor een eerlijke beloning voor jongeren, die nu de helft verdienen van iemand met het minimumloon terwijl ze hetzelfde werk doen. De SP heeft het gemeentebestuur gevraagd om al haar (jonge) medewerkers te betalen conform wettelijk minimumloon en tevens om dit ook te bepleiten bij organisaties waar ze zaken mee doet. Zo moet het ouderwetse jeugdloon ook in Venlo weggepoetst worden.

Lees verder
26 juni 2015

Werkloosheidscijfers Venlo te hoog

Deze week verschenen er diverse negatieve berichten over Venlo omtrent de hoge werkloosheid, hoog aandeel 27-plussers in de bijstand, ontduiken minimumloon en onderbetaling, en hoog aandeel laaggeletterdheid. Allemaal in Venlo. De SP trekt aan de bel om wat er aan de hand is en wat er aan gedaan gaat worden.

Lees verder
26 juni 2015

Onderzoek gevolgen afschaffen lage BTW

Onze motie voor een onderzoek naar het effect van het afschaffen van het lage 6% BTW-tarief, is met ruime meerderheid aangenomen. Opmerkelijk hierbij is dat juist alleen de VVD tegen stemde!

Lees verder
25 juni 2015

Gun kunst- en cultuursector rust en zekerheid

Al jaren wordt er in Venlo stevig bezuinigd op cultuur. Woensdag 24 juni mocht de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen geven over de herijking van het cultuurbeleid. De SP greep deze kans met beide handen aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier