h

Geen half loon voor heel werk

2 juli 2015

Geen half loon voor heel werk

De SP steunt FNV/Young & United in haar strijd voor een eerlijke beloning voor jongeren, die nu de helft verdienen van iemand met het minimumloon terwijl ze hetzelfde werk doen. De SP heeft het gemeentebestuur gevraagd om al haar (jonge) medewerkers te betalen conform wettelijk minimumloon en tevens om dit ook te bepleiten bij organisaties waar ze zaken mee doet. Zo moet het ouderwetse jeugdloon ook in Venlo weggepoetst worden.

 

Sinds enige tijd is er vanuit vakbond FNV en diverse (jongeren-)organisaties Young & United actief. Deze beweging van werkende jongeren tussen de 17 en 23 jaar strijdt voor volwassen loon vanaf 18 jaar, meer vaste contracten en banen waar men van kan leven.

Young & United is ook in Venlo actief, gedragen door de lokale FNV en de jongeren van ROOD, jong in de SP. En ook in Venlo vraagt men aandacht voor de oneerlijkheid die in het wettelijk minimum jeugdloon zit.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Een 18-jarige volwassene verdient volgens het jeugdloon slechts de helft van iemand die 23 jaar of ouder is, ongeacht kennis en ervaring. Van jongeren wordt steeds meer verwacht, vanaf 18 jaar dient men zich te verzekeren, school- en studiekosten zijn sterk verhoogd, laat staan kosten voor huisvesting en levensonderhoud.”

“Met het huidige jeugdloon komen jongeren niet of nauwelijks rond, 1 bijbaantje is onvoldoende om alles te bekostigen waardoor jongeren vooral werken om te (over)leven en ook bouwt men al heel vroeg schulden op.”

 

“Dit moeten we wat FNV/Young & United betreft niet meer willen, het jeugdloon moet worden afgeschaft. De SP is dit van harte met hen eens. Vandaar dat we het College van B&W hierover vandaag, 2 juli, raadsvragen hebben voorgelegd.”

 

Vervoort: “Zo wil de SP van het gemeentebestuur weten of ze bereid is om het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar los te laten en alle medewerkers van de gemeente volgens het wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 23 jaar te betalen.”
“Ook wensen we dat de gemeente deze voorwaarde ook stelt aan alle organisaties waar ze in de toekomst zaken mee gaat doen.”

 

 

Vervoort: “Ik kan best begrijpen dat de gemeente op dit moment mogelijk onvoldoende zicht heeft op de voor- of nadelen en consequenties, wat een goede afweging lastig maakt. Of dat de gemeente niet wil vooruitlopen op een wetswijziging en zaken eerst afwacht.

Daarom vraag ik of B&W kan onderzoeken wat de effecten (inclusief financiële onderbouwing) zullen zijn wanneer de wet wordt aangepast, dan wel wanneer Venlo nu al overgaat tot eerlijke beloning van haar jonge medewerkers en dat ook gaat bepleiten bij zakelijke partners.”

 

“Daarnaast vraag ik ook of het gemeentebestuur mogelijkheden ziet en bereid is om het initiatief en het beoogde doel van Young & United op andere wijze te ondersteunen, en zo ja, op welke manieren ze dit gaat doen.”

 

UPDATE: Op 17 augustus ontvingen we de antwoorden van het College van B&W op onze vragen (zie hier, PDF).
Het zijn slappe antwoorden; "we gaan er niet over en willen er niet over gaan". Da's jammer. Wat wel goed is, is dat de gemeente alleen het volwassenloon hanteert. Jammer dat ze anderen er niet op wil aanspreken om dat ook te doen. We beraden ons op vervolgstappen.

 

Bekijk ook:

U bent hier