h

Nieuws uit 2014

27 november 2014

Gemeenteraad is hardleers

luchtfotoGisteren besprak de Raad het zoveelste voorstel voor de ontwikkeling van het kazerneterrein. Net zoals vorige keren liet men de oren hangen naar mooie plaatjes en beloften, met hoge risico's, geen financiële onderbouwing, zonder te beseffen welke gevolgen de plannen hebben voor de ondernemers in de stadsdelen. Men zwemt zo nog dieper de fuik in. De SP doet daar niet aan mee.

Lees verder
18 november 2014

Dankzij SP is schuldhulp flink verbeterd

spaarvarken met reddingsband om in waterNadat ons rapport het nodige stof deed opwaaien had de SP-Hulpdienst een gesprek met de directie van PLANgroep Schuldhulpverlening en werden onze aanbevelingen overgenomen. Als vervolg op dat gesprek vond er onlangs ook een dergelijk gesprek plaats met de gemeente Venlo. Hopelijk bereiken we ook daarmee verbeteringen.

Lees verder
12 november 2014

Wacht Venlo een treininfarct?

Brabantroute
Door werkzaamheden aan de Duitse zijde van de Betuwelijn gaan er extra treinen door Venlo rijden. Volgens B&W wacht Venlo een treininfarct, serieuze verkeersproblemen, veiligheidsrisico’s, extra geluidsoverlast en nadelige effecten voor de logistieke bedrijven. Dat is nogal wat. Daarom heeft de SP vandaag B&W om opheldering gevraagd. Lees verder
8 november 2014

Succes SP bij begroting

Gisteren was de tweede dag van de begroting in de gemeenteraad. De SP haalde al haar moties binnen (ongekend!) en kreeg ook veel andere voorstellen die ze steunde aangenomen naast enkele mooie toezeggingen. Voor het eerst in jaren kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de financiële beschouwingen.

Lees verder
6 november 2014

Socialer en evenwichtiger begroten

De gemeenteraad in Venlo bespreekt vanavond de begroting voor de komende vier jaren. De raadsfracties gaven in lange betogen hun (min of meer) visie, wensen en bedenkingen. De SP kwam met een beschouwing op de huidige situatie in Venlo en wat de politiek dient te doen om een socialere en evenwichtigere toekomst te krijgen.

Lees verder
5 november 2014

Verheijen vuile handen?

Vandaag werd in opinieblad Elsevier geschreven dat oud-wethouder Verheijen geld zou hebben aangenomen van een projectontwikkelaar voor een toekomstig bouwproject in de binnenstad. Tevens zou hij de campagnekas van de VVD hebben gespekt. Is de integriteit geschonden, was er sprake van belangenverstrengeling? De SP wil er het fijne van weten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier