h

Gemeenteraad is hardleers

27 november 2014

Gemeenteraad is hardleers

luchtfotoGisteren besprak de Raad het zoveelste voorstel voor de ontwikkeling van het kazerneterrein. Net zoals vorige keren liet men de oren hangen naar mooie plaatjes en beloften, met hoge risico's, geen financiële onderbouwing, zonder te beseffen welke gevolgen de plannen hebben voor de ondernemers in de stadsdelen. Men zwemt zo nog dieper de fuik in. De SP doet daar niet aan mee.

 

Welke visie heeft het college nu met het kazerneterrein? De ontwikkelingen volgen elkaar op als een soap. Na het afhaken van Gilde Opleidingen, VVV en Holland Casino kwamen de initiatiefnemers ineens met een Leisure Dome op de proppen. Leisure Dome KerkradeFeitelijk een blokkendoos met een verzameling van functies die we al in Venlo kennen, alleen nu ondergebracht in één en hetzelfde gebouw. Denk aan bowlingbanen, lasergamen en meer sport en spel dat ook al in andere stadsdelen wordt aangeboden, al jaren en met succes (nog wel).

Daarbij ook het plan voor een speciale markt met handgemaakte producten en voedingsartikelen die 365 dagen van het jaar mensen moet trekken. Men gaat er aan voorbij dat dit ongetwijfeld ten koste gaat van kleine specialistische ondernemers in de binnenstad en de weekmarkten in vooral Venlo en Blerick.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Voor de SP zijn dit twee belangrijke redenen (naast het ontbreken van een financiële onderlegger en onzekerheden rondom reconstructie van het fort) om dit plan bij te stellen. Onze motie hiertoe kreeg echter geen meerderheid, fracties geloven blijkbaar meer in de sprookjes die omarmt zijn door de wethouder die ook dit plan weer het beste plan ooit gepresenteerd noemde. Net als bij alle vorige (gesneuvelde) plannen klinkt ook dit 'halleluja' als het “zônne gooije hebbe weej nog noëits gehad” zoals bij elke nieuwe prins carnaval...”

 

Ook de initiatiefnemers voor dit nieuwe plan zijn met een rode loper naar de wethouder geleid. Andere alternatieve plannen werden zonder enige inhoudelijke motivatie afgewezen. Waarom doet het college dit?

“Wie wordt hier nu eigenlijk beter van?”, vroeg Heerschop zich af tijdens het debat over het nieuwe plan afgelopen woensdag 26 november.

“Er is geen financiële onderbouwing voor deze plannen. Feitelijk mag de wethouder gewoon door met de onderhandelingen. Dat wisten we al want het coalitieakkoord stelt tenslotte dat dit gebied door 'de markt' moet worden ontwikkeld.

Hoewel de markt, die wordt aardig gematst want de grond gaat voor een lagere prijs van de hand waarna pas bij een positief resultaat van de projecten via een uitgestelde betaling de grondprijs alsnog wordt afgelost tot de marktwaarde (in 2014) is bereikt.

Als dat positief resultaat niet gehaald wordt krijgt de gemeente dat geld dus nooit terug, een behoorlijk risico. Zo'n constructie is feitelijk gewoon staatssteun maar daar bijten binnenkort juristen zich de tanden op stuk.”, zei Heerschop in het debat.

 

Ook een nieuwe oeververbinding moet betaald worden van belastinggeld, anders gaan de plannen niet door. “Aardig gesteld van de initiatiefnemers maar ook zij zullen weten dat bij de vorige plannen eenzelfde oeververbinding als eerste sneuvelde want veel te duur en dat geld is er niet.” Ook dit hield SP'er Ton Heerschop de raad voor.

 

Het unieke Fort Sint Michiel verdwijnt voor een groot deel onder de grond, kleine delen blijven zichtbaar of worden fortgeïntegreerd in de nieuwbouw. Vreemd. We hebben wel kelderresten in een museum staan die niet zijn wat men stelde dat ze waren maar een bewezen unieke vondst wordt niet ten volste benut. Met zo'n attractie had Venlo zich 'op de kaart' kunnen zetten. Maar helaas.

 

De SP pleitte dan ook voor de ontwikkeling van een alternatief plan voor het kazerneterrein en daarbij in te zetten op reconstructie van het fort, en daarbij ook andere partijen dan nu te betrekken.

Heerschop: “Een motie hiervoor haalde het niet, de raad en het college wensen blijkbaar geen plan achter de hand te hebben. 'Dat bekijken we dan wel', zei de wethouder, die inmiddels beter zou moeten weten nadat al tig keer eerder diverse plannen alsnog mislukten en steeds was Venlo terug bij af, men had niet nagedacht over alternatieven, en nu weer niet. Goed gelovig of hardleers?”

 

Er waren nog meer moties ingediend, zoals eentje over garanties rondom werkgelegenheid, eentje voor een diepere onderbouwing van de varianten voor de oeververbinding, eentje die aanvullende kaders stelt (risicobeperking, open communicatie, balans in voorzieningen), en eentje die moet waarborgen dat in ieder geval de fortrestanten intact blijven. Al deze moties steunden we en kregen gelukkig wel een raadsmeerderheid.

 

Heerschop: “Conclusie na deze raadsvergadering is dat een voorstel behandeld werd dat op dit moment nog helemaal niet nodig was, waarbij geen financiële onderbouwing zat, en dat het plan rammelt aan alle kanten. Wederom een megaproject terwijl op cultuur, sport, voorzieningen, en onderhoud op groen en wegen bezuiniging op bezuiniging volgt.”

“Na Floriade, Mikwe en de soap rond Museum van Bommel van Dam leert dit college en deze raad niets. Hardleers volhouden het bij het rechte eind te hebben tegen beter weten in. Of zijn er andere belangen die gediend moeten worden? Geblunder of vriendjespolitiek met belastinggeld, de tijd zal het leren.”

Het college stelt nu dat ze kan verder onderhandelen met de initiatiefnemers, de raad is medio 2015 aan zet om de dan definitieve plannen te beoordelen. Wordt vervolgd...

 
Lees ook:

U bent hier