h

Wacht Venlo een treininfarct?

12 november 2014

Wacht Venlo een treininfarct?

Brabantroute
Door werkzaamheden aan de Duitse zijde van de Betuwelijn gaan er extra treinen door Venlo rijden. Volgens B&W wacht Venlo een treininfarct, serieuze verkeersproblemen, veiligheidsrisico’s, extra geluidsoverlast en nadelige effecten voor de logistieke bedrijven. Dat is nogal wat. Daarom heeft de SP vandaag B&W om opheldering gevraagd.

 

Vanuit het gemeentebestuur en de media kwam deze week het bericht dat vanaf 2015 tot en met 2023 er behoorlijk meer treinen zullen gaan rijden via de Brabantroute (de spoorlijn Rotterdam-Breda-Eindhoven-Venlo) naar Duitsland. Reden, de Duitse overheid maakt eindelijk werk van de aansluitingen op de Betuwelijn. Op dit moment is dat nog een snelweg (Betuwelijn) die overgaat op een landweggetje in Duitsland. Hoog tijd voor die aanpassing dus. Maar wat doet het voor Venlo?

SP-raadslid Ton Heerschop: "Venlo is het einde van de zogenaamde Brabantroute. Maar in Duitsland gaat het spoor zelfs terug naar slechts één spoor. Een flessenhals dus. Als dan honderden treinen, waaronder met gevaarlijke stoffen, de komende jaren via Venlo naar Duitsland gaan, wil de SP-Venlo weten wat de gevolgen zijn."

 

Heerschop: "Hoe zit het met de spoorwegovergang bij de Vierpaardjes? Krijgen we daar een situatie van permanent dicht zijnde spoorwegovergangen?"

"Hoe zit het met de aantallen gevaarlijke stoffen die door Venlo rijden? Vallen ze binnen de milieuvergunning? En kunnen we dat misschien terugdringen door de transporten van bijvoorbeeld ammoniak vanuit Geleen, via Venlo, naar Duitsland te verminderen?"

"Wat doet dit allemaal met de geluidsnormen die volgens het college van B&W overschreden worden?"

"Zijn de hulpdiensten toegerust op de komst van zoveel meer treinen met gevaarlijke stoffen?"

 

Venlo gaat een tijd van behoorlijke overlast van treinverkeer tegemoet, wat zonder twijfel ook effecten trein op betuwelijnheeft op personenvervoer en de ontwikkeling van de railterminal. Heerschop: "Wat is de positie van Venlo hierin en hoe spreekt zij partners hierin aan? De SP wil dat weten omdat de veiligheid en leefbaarheid van onze stad nu direct geraakt worden."

 

Allemaal relevante vragen die leven bij ons maar zonder twijfel ook bij de burgers. Het is om die reden dat de SP-fractie vandaag schriftelijke raadsvragen stelde aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo.

 


We hebben B&W ook nog maar eens gevraagd of ze nog van plan is te reageren op ons rapport, wat ze wel toegezegd heeft. Op 11 februari dit jaar presenteerde de SP namelijk haar onderzoeksrapport over het rangeerterrein in Venlo met daarin conclusies, aanbevelingen en een toekomstvisie op het rangeren in Venlo. Heerschop: "Dit hebben we toen ook aangeboden aan B&W maar we wachten nog steeds op een inhoudelijke reactie. Die reactie kunnen we namelijk agenderen zodat de gemeenteraad zich kan uitlaten over ons rapport en welke verbeteringen ze op het spoor en vooral het rangeercomplex wil."

UPDATE 19 december 2014:
Vandaag kregen we het antwoord van B&W op onze raadsvragen (zie hier). Daarin wordt vooral gewezen naar Provincie, ProRail en Ministerie, er staat nergens wat de gemeente Venlo nu zelf gaat doen. Ook is onze vraag onbeantwoord of men nog een reactie gaat geven op ons onderzoeksrapport maar kregen we wel eindelijk een reactie daarop (zie hier). Allemal redenen voor de SP om een raadsdebat hierover aan te vragen, dat moet dan in februari of maart 2015 plaatsvinden. Wordt vervolgd dus...
 
Lees ook:

U bent hier