h

Verheijen vuile handen?

5 november 2014

Verheijen vuile handen?

Vandaag werd in opinieblad Elsevier geschreven dat oud-wethouder Verheijen geld zou hebben aangenomen van een projectontwikkelaar voor een toekomstig bouwproject in de binnenstad. Tevens zou hij de campagnekas van de VVD hebben gespekt. Is de integriteit geschonden, was er sprake van belangenverstrengeling? De SP wil er het fijne van weten.

 

Oud-wethouder van economische zaken in Venlo, oud-gedeputeerde van Limburg en huidig Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wordt er van beschuldigd dat hij in zijn tijd als wethouder in Venlo voor zijn verkiezingscampagne duizenden euro’s heeft gekregen van de omstreden projectontwikkelaar Van Pol, waarnaar een justitieel onderzoek loopt wegens corruptie in Roermond met oud-wethouder Van Rey (ook VVD).

SP-raadslid Alexander Vervoort: "Onder meer dit meldt het opinieblad Elsevier vandaag na een diepgravend onderzoek en het verschijnen van diverse belastende documenten waaronder facturen tussen Van Pol en Verheijen/VVD. Als dit juist is heeft Verheijen maar ook het college in Venlo een probleem. Reden voor de SP om er vragen over te stellen."

 

Rond diezelfde tijd (2008-2011) was Verheijen betrokken bij de verkoop van het parkeerterrein aan de Picardie in de binnenstad aan Van Pol voor het bouwen van een bioscoop. Volgens het Rekenkamerrapport werd het perceel 135.000 euro beneden de taxatiewaarde van de hand gedaan door de gemeente en is het terrein circa 60.000 euro onder de marktwaarde overgedragen aan projectontwikkelaar Van Pol, die de bioscoop realiseerde. Ook werd vastgesteld dat het besluit tot verkoop genomen was zonder aanbesteding, zonder rationele financiële onderbouwing en met gebrekkige argumentatie.

 

Vervoort: "Volgens Elsevier heeft Verheijen in 2011 ook nog eens 7.000 euro ontvangen van Van Pol als steun voor zijn verkiezing in Provinciale Staten. Ondanks dat het wettelijk verplicht is om giften boven de 4.500 euro openbaar te maken, is dat niet gedaan."

"Die betaling en de grondtransactie voor de bioscoop, wekken een schijn van belangenverstrengeling op en mogelijk zelfs omkoping. Als dat zo is dan bevindt Verheijen zich in een kwetsbare positie waarin je je als politieke ambtsdrager niet in wil bevinden."

 

Dit alles maakt het onderzoek van Elsevier, naast de eerdere bevindingen van de Rekenkamer, niet alleen interessant maar tevens zorgwekkend. Want wat heeft zich destijds mogelijk nog meer voorgedaan rondom de wethouder? Zijn er meer transacties niet in de haak?

Vervoort: "Vorig jaar stelden we al vragen over de verkoop van de watertoren en omliggende terrein in Tegelen, toen kregen we van B&W de reactie dat de gemeente hierin niet betrokken was, nu blijkt dat Verheijen dit perceel inclusief het gemeentelijk monument voor 1 euro aan Van Pol zou hebben overgedaan."

 

Met het komen bovendrijven van al deze informatie en documenten wil de SP-fractie opheldering over de gang van zaken. Vandaag heeft de SP-fractie dan ook raadsvragen gesteld aan het college van B&W in Venlo, die onze vragen binnen 30 dagen moet beantwoorden.

 

Op 28 november 2014 kreeg de gemeenteraad het antwoord van B&W op onze vragen, bekijk ze hier. Een eerste reactie van SP-raadslid Alexander Vervoort op deze, in onze ogen, teleurstellende (want wegkijken en afschuiven) antwoorden kunt u hier lezen (PDF-link).

 
Lees ook:
 

U bent hier