h

Dankzij SP is schuldhulp flink verbeterd

18 november 2014

Dankzij SP is schuldhulp flink verbeterd

spaarvarken met reddingsband om in waterNadat ons rapport het nodige stof deed opwaaien had de SP-Hulpdienst een gesprek met de directie van PLANgroep Schuldhulpverlening en werden onze aanbevelingen overgenomen. Als vervolg op dat gesprek vond er onlangs ook een dergelijk gesprek plaats met de gemeente Venlo. Hopelijk bereiken we ook daarmee verbeteringen.

 

Inhoud van het gesprek tussen de gemeente Venlo en onze Hulpdienst was het rapport dat we in juni publiceerden naar de staat van de schulphulpverlening in Venlo, waarin zowel opdrachtgever Gemeente Venlo en uitvoerder PLANgroep van deskundigen en cliënten flinke kritiek kregen.

We zijn verheugd dat de gemeente bereid is om met ons te praten over de conclusies en aanbevelingen uit ons onderzoek. Na het eerdere gesprek dat we hierover met PLANgroep hadden, rezen er namelijk nog enkele vervolgvragen over de schuldhulpverlening in Venlo die we ook graag aan de gemeente voorlegden.

Perspresentatie van ons onderzoeksrapport, afgelopen juni, in een kroeg tegenover het stadhuis van Venlo.
 

Zo gingen op 9 oktober de medewerkers van de SP-Hulpdienst, Jack Geelen en Angelique Weingarten, voor het eerst in overleg met de gemeente Venlo.

Als eerste vroegen we of er al verbeteringen waren doorgevoerd door PLANgroep na het gesprek in augustus met de Hulpdienst, dit bleek het geval.

Verder is de gemeente aan de slag gegaan met de informatievoorziening zoals betere folders waar in de toekomst ook een rubriek 'vraag en antwoord' aan wordt toegevoegd.

Daarnaast is er nu tweewekelijks een spreekuur, uitgevoerd door een medewerker van PLANgroep Solutions Budgetbeheer, hier kunnen klanten van Budgetbeheer terecht met vragen.

Bovendien is men aan de slag gegaan om medewerkers van PLANgroep Schuldhulpverlening beter te instrueren in de omgang met klanten. Mooi, want er waren veel klanten die in onze enquête aangaven dat men zich niet begrepen voelde of onvriendelijk benaderd werd. Hier wordt nu dus actief aandacht aan besteed. Een goede vooruitgang in de ogen van de SP-Hulpdienst.

 

Om uitval te voorkomen en mensen te motiveren om een schuldhulpverleningstraject vol te houden zullen in de toekomst ervaringsdeskundigen worden ingezet. Zij kennen de moeilijkheden en valkuilen van een schuldhulpverleningstraject.

Ook nazorg zal men serieus aanpakken. In welke vorm eurobiljetten geprojecteerd op man met handen in het haardit wordt gegoten is nog niet exact bekent, maar ook hier wordt gekeken of er ervaringsdeskundigen kunnen worden betrokken. Het is voor klanten makkelijker praten met mensen die daadwerkelijke ervaring hebben met schuldhulpverlening. Dit geldt zeker ook voor nazorg.

 

Binnen de gemeente Venlo is gestart met een plan van aanpak waarin nazorg maar ook preventie aandacht krijgen. Men is zich bewust van de noodzaak van preventie, zodat we niet een volgende generatie schuldhulpverleningsklanten krijgen.

De verplichte budgetcursus die klanten van PLANgroep krijgen is aangepast en wordt op een later tijdstip ingezet. Dit is ook erg positief, de budgetcursus werd voorheen te vroeg gegeven. De klanten waren nog niet in rustig vaarwater en hierdoor kon men de gegeven informatie niet goed opnemen en de tips in de praktijk omzetten.

 

Bij de gemeente is een medewerker aan de slag om klanten te helpen bij het verzamelen van de benodigde formulieren die moeten worden aangeleverd bij de start van een schuldhulpverleningstraject. Voortaan wordt eerst geïnventariseerd of er behoefte bestaat om op grotere schaal hulp te bieden, zoals bij het opzetten en onderhouden van de privé-administratie. Er wordt ook gedacht aan ondersteuning van vrijwilligers vanuit de Huizen van de Wijk.

vier handen brengen ieder vier puzzelstukken naar elkaar toe

Ons onderzoek bleek niet voor niets, er was het nodige te verbeteren aan de schuldhulpverlening en we zijn blij dat zowel PLANgroep als ook de Gemeente Venlo dit signaal positief hebben opgepakt, met ons in overleg trad, en al enkele verbeterpunten zijn ingevoerd.

Natuurlijk zal de SP-Hulpdienst in Venlo de ontwikkelingen rondom de schuldhulpverlening goed in de gaten blijven houden. Alleen al om te zien of de geplande veranderingen ook worden doorgevoerd.

Wij roepen dan ook iedereen op met ons mee te kijken en misstanden bij ons te blijven melden zodat wij deze kunnen neerleggen bij de Gemeente Venlo en bij PLANgroep.

 
Lees ook:

U bent hier