h

Socialer en evenwichtiger begroten

6 november 2014

Socialer en evenwichtiger begroten

De gemeenteraad in Venlo bespreekt vanavond de begroting voor de komende vier jaren. De raadsfracties gaven in lange betogen hun (min of meer) visie, wensen en bedenkingen. De SP kwam met een beschouwing op de huidige situatie in Venlo en wat de politiek dient te doen om een socialere en evenwichtigere toekomst te krijgen.

 

In de gemeenteraad wordt de komende twee dagen, 6 en 7 november 2014, de meerjarenbegroting voor de periode 2015-2018 besproken. Vele wilde ideeën werden geuit, soms met een dosis luchtfietserij maar gelukkig ook (financieel) onderbouwde plannen en uitvoerbare wensen.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De SP-fractie bracht een kritisch en realistisch betoog en kwam met vijf verbetervoorstellen, verwoordt in moties en amendementen, waarvan enkele mee-ingediend door GroenLinks en PvdA.”

“Ook zal de SP een kleine tiental moties en amendementen van andere fracties steunen en/of mee-indienen. Dit alles om goede plannen een kans te geven en het beleid in Venlo te verbeteren.”

 

Heerschop: “De SP is blij met de eerder verkregen toezeggingen aangaande grondbedrijf en dat geld voor de zorg binnen de zorg blijft. Echter, het beleid achter de totale begroting is niet de onze, deze begroting is niet de onze. Daarom zijn er nog zaken die de SP in deze begroting anders wil.”

De SP brak een lans voor de volgende voorstellen:

  • Stel randvoorwaarden voor de verkoop van gemeentegronden, deze dienen op marktwaarde gebaseerd te zijn zodat de gemeente de juiste opbrengst krijgt;
  • Gemeentelijk de misstanden rondom arbeidsmigratie bestrijden en daarbij bijzondere aandacht voor de huisvesting en situatie van kinderen;
  • Voorkomen van radicalisering (alle vormen van extremisme) en minimaal drie maal per jaar politiek de (mogelijke) radicalisering bespreekbaar maken;
  • Het versterken van werkgelegenheid en stageplaatsen, ondernemingen hiervoor nog actiever aanspreker;
  • De financiële gevolgen van ontwikkelingen op het grondbedrijf inzichtelijk maken en geen onomkeerbare afspraken te maken rondom Greenport met financiële gevolgen voor de gemeente.

 

Daarnaast dient de SP nog enkele wijzigingsvoorstellen in over de vaststaande kredieten en om de bezuinigingen op de bibliotheek en het carillon terug te draaien. Dit doet de SP samen met D66 (over vaststaande kredieten), met GroenLinks (terugdraaien bezuinigingen bibliotheek), en samen met GroenLinks en LD (terugdraaien bezuinigingen carillon).

Ook de motie van D66 over het verplaatsen van de weekmarkt zullen we steunen. En ook enkele moties van PvdA krijgt onze steun.

Voor een goede afweging over de overige ingediende moties en amendementen wacht de fractie eerst de reactie van het college af. Daar wordt in tweede termijn op terug gekomen.

Na het uitspreken van zijn betoog kreeg Heerschop geen enkele interruptie. De raadsleden vonden het blijkbaar een heel helder verhaal, of men was murw gebeukt van alle confrontaties met de politieke werkelijkheid en de praktijk.

Speciaal voor deze begroting kwam de SP met een alternatief, een tegenbegroting, en diende deze dan ook in. Daarin maken we keuzes voor andere bezuinigingen en kiezen we partij voor het behoud van voorzieningen.

Heerschop: “Wat de SP betreft zijn werkgelegenheid, goede zorg en een betrokken lokale overheid de speerpunten voor de komende jaren. Loslaten in vertrouwen mag niet vertaald worden als: "U bent van de overheid af en de overheid is van u af".

Voor de SP zijn solidariteit, gelijkwaardigheid van mensen en menselijke waardigheid de uitgangspunten voor onze politiek, ook in Venlo. Daarop valt te bouwen en te vertrouwen zodat we kunnen loslaten hetgeen we willen toevertrouwen.”

 

Lees ook:

U bent hier