h

Succes SP bij begroting

8 november 2014

Succes SP bij begroting

Gisteren was de tweede dag van de begroting in de gemeenteraad. De SP haalde al haar moties binnen (ongekend!) en kreeg ook veel andere voorstellen die ze steunde aangenomen naast enkele mooie toezeggingen. Voor het eerst in jaren kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de financiële beschouwingen.

 

Bij de begroting werden vrijdag, 7 november, 9 amendementen en 22 moties ingediend waarvan er in totaal 25 in stemming kwamen. Daarbij waren 4 SP-moties en 1 SP-amendement waarvan we na een stevige toezegging er eentje konden intrekken.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Al onze moties werden in de stemming met ruime meerderheden aangenomen. Daarbij de voor ons belangrijke moties: bestrijden van misstanden bij arbeidsmigratie, versterken van werkgelegenheid en stageplaatsen, voorkomen van radicalisering. Bij de eerste twee stemde alleen de VVD tegen, de laatste werd unaniem aangenomen."

"Ons amendement haalde het niet maar kreeg wel een toezegging van de wethouder dat hij de grondnota (daar ging het over) zou aanpassen aan onze wensen. Al met al een mooie score.”

 

Heerschop: “Na een stevige discussie zei het college van B&W dat ze de bezuiniging op het carillon terugneemt en zegde toe om de situatie nog eens nader te bekijken en bij de voorjaarsbegroting met een oplossing te komen, al dan niet structureel.”

“De bezuiniging op de bibliotheek blijft staan, ondanks diverse voorstellen, maar ook deze wordt voor een jaar bieb venlouitgesteld. Ook hiervoor geldt dat bij de kadernota in mei de raad een voorstel krijgt hoe B&W denkt wel op een slimme manier de bijdrage aan de bieb te kunnen terugschroeven zonder dat het deze keer ten koste gaat van gemaakte afspraken en de dienstverlening.”

Die twee bezuinigingen zijn daarmee van tafel, we hebben het college meerdere oplossingsrichtingen en financiële dekkingsvoorstellen gegeven, we zijn benieuwd waar dit toe leidt.”

 

Heerschop: “Jammer dat de bezuiniging op de sport(verenigingen) overeind bleef... Zelfs het CDA, dat in mei nog zei “mordicus tegen die bezuiniging te zijn”, stemde er gewoon mee in. Ik moest CDA aan haar eigen uitspraken herinneren maar nee, weer een gebroken belofte nadat CDA eerder zei tegen verdere bezuinigingen op cultuur te zijn om er vervolgens mee in te stemmen... Dat wekt weinig vertrouwen.”

“Toegezegd is wel dat de bezuinigingen op de sport rolstoel basketbal kinderen(sportverenigingen) komende maand nadrukkelijk wordt besproken bij de uitvoering van het sportbeleid. Dan kan de gemeenteraad beslissen of er ook financiële gevolgen zitten aan het nieuwe sportbeleid en waarvan die ten koste gaan. Wordt vervolgt dus.”

 


Heerschop: “Als je kijkt naar de verschuivingen in het beleid, zou je kunnen stellen dat van een begroting van 405 miljoen euro de gemeenteraad vandaag 0,01% aan uitgaven veranderde. Dat klinkt weinig zeker als je bedenkt dat de voorgestelde bezuiniging op de sport, bibliotheek en carillon (samen een dikke 4 ton) nog geen 1% van de totale begroting is. En toch moest er stevig gediscussieerd en onderhandeld worden om alleen de beide cultuurbezuinigingen een jaar uitgesteld te krijgen...”

 

Heerschop kijkt evengoed met een goed gevoel terug op het begrotingsdebat: “Ik heb een dankwoord uitgesproken voor de steun vanuit het college aan de SP-moties. Het is nog niet eerder voorgekomen dat zoveel SP-voorstellen steun kregen. In het verleden werden goede moties weggestemd door de coalitiepartijen die elkaar in een houdgreep hielden, dat was dit jaar gelukkig niet het geval en dan zie je dat er ineens veel meer mogelijk is.”

geld schaakspel“Goed dus dat de coalitiepartijen eigen standpunten durfden in te nemen. Ik heb de collega raadsleden hiervoor bedankt, goed dat we dit op deze manier gedaan hebben, het is immers wel eens anders geweest, maar hopelijk blijft het nu zo.”

“Het was een goed en levendig debat, soms stevig, scherp en op het randje maar dat mag. Het gaat immers om de mensen en niet om de cijfers alleen, althans bij de SP.”, zo hield Heerschop de raad een spiegel voor.

 

Zoals gesteld kwamen er veel voorstellen in stemming waarbij je bij een aantal kon afvragen waarom men er mee kwam.

Heerschop: “Voor de SP is het heel simpel: Amendementen en moties waarvan wij denken dat ze niet of moeilijk uitvoerbaar zijn zullen we niet steunen, dan houd je elkaar alleen maar voor de gek. Bijvoorbeeld is de dekking die de LokaleDemocraten gebruikten voor al haar voorstellen waarbij steeds de bijdrage aan het gemeentelijk museum werd weggehaald; dat is dan vooral voor de bühne als men toch al weet dat zo'n voorstel geen enkele steun krijgt. LD kwam met dingen waarvan ze weet dat ze onhaalbaar zijn. Aan politiek belletje trekken doe ik niet mee.”

“Ook echt overbodige moties zullen we niet steunen, ze zijn vaak al overgenomen of leiden tot niets, dan heeft een stemming daarover geen verder nut.” Ondanks Heerschops oproep werden zulke voorstellen door de diverse partijen toch gehandhaaft en in stemming gebracht, waar ze alsnog werden verworpen...

 

Ondanks de aangenomen verbetering blijft de begroting bol staan van de in onze ogen onnodige bezuinigingen en krom beleid.

Heerschop: “We willen en kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het voorgestelde beleid en de daarin gemaakte financiële en politieke keuzes zoals de bezuinigingen op wegen- en groenonderhoud, sport en de zorg. De SP had een eigen alternatieve (tegen)begroting ingediend maar die zou geen meerderheid halen, we zijn niet naïef, dus konden we niet anders dan tegen deze begroting te stemmen.”

spaarvarken“Dat wil niet zeggen dat we ons er bij neerleggen, de komende maanden worden de moties en amendementen in het beleid verweven, en bij de voorjaarsnota in mei 2015 kunnen we nieuwe kaders stellen en eisen op tafel leggen.”

“Juist dan is het zaak om bijvoorbeeld de mogelijke bezuinigingen op sport, bibliotheek en carillon definitief de nek om te draaien. Andere financiële keuzes zijn mogelijk, daar willen we het gemeentebestuur graag van blijven overtuigen.”

 


Na afloop werd Ton Heerschop door zijn raadscollega's uitgekozen tot Debater van het Jaar in de Venlose gemeenteraad. Een mooie erkenning voor zijn inzet en manier van discussiëren. Soms stevig maar altijd fair, nooit op de man maar altijd op de inhoud en niet beroerd om andere raadsleden en soms zelfs collegeleden te helpen in het debat. Ton: Proficiat met deze prijs!


 
 
Bekijk ook:

 

U bent hier