h

Nieuws, mei 2011

31 mei 2011

Actievoeren werkt: Zwembad Nieuw Steyl lijkt definitief gered

Reddingsboei Vanmiddag werd bekend dat zwembad Nieuw Steyl voor de komende tien jaar wordt overgenomen door Stichting De Sluis Jeugdhulpverlening. Deze stichting zal het zwembadgedeelte verhuren aan Rodan zwemscholen. De SP is ontzettend blij en opgelucht met dit nieuws. Na maanden van actievoeren, en een eerste succes in november om directe sluiting te voorkomen, is het succes nu compleet dat het zwembad open zal blijven.

Lees verder
29 mei 2011

Een kijk op de coalitieval en de gevolgen

coalitie Zaterdagmiddag is de coalitie in Venlo gevallen. De VVD heeft de coalitie opgeblazen en de PvdA de bons gegeven. Het CDA wil een bemiddelaar, maar de VVD ziet daar niets in. Volgens de SP is een lijmpoging inderdaad beter voor politiek en bestuurlijk Venlo, en daar hebben we goede redenen voor.

Lees verder
26 mei 2011

SP kan niet instemmen met déze plannen voor het kazerneterrein en MFC/VVV

Kazerneterrein_Lijnstad Woensdagavond bepaalde de raad haar ‘go/no go’ voor de hele (her)ontwikkeling van het kazerneterrein met alle mitsen en maren die daarbij horen, plus een miljoenen investering. Het werd een grimmige en spannende raadsvergadering waarbij de uitslag tevoren eigenlijk al vast stond.

Lees verder
26 mei 2011

Motie mantelzorgwoningen unaniem aangenomen, wethouder past beleid aan

zorgwoning De SP kreeg meldingen van mensen die graag op termijn een mantelzorgwoning bij het eigen huis willen realiseren. Maar aanvragen hiervoor worden door de gemeente steeds afgewezen omdat het niet in lijn zou zijn met het bestemmingsplan. Woensdag diende de SP, gesteund door de hele raad, met succes een motie in om de regels te wijzigen en mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

Lees verder
20 mei 2011

Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?

Kazerneterrein_Lijnstad In 2010 heeft de SP met twee moties verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot, en volledige uitrol van, het levensreddende project ‘Burgerhulpverlening’. De raad wilde in juni 2010 geen geld beschikbaar stellen. Onlangs stuitten we op een brief waaruit blijkt dat de feitelijke uitrol van dit AED-project met subsidie gerealiseerd kan worden. De gemeente Venlo heeft deze brief ook ontvangen! De SP-motie kan worden uitgevoerd maar het is ons onduidelijk of B&W dit beseft en of ze hiermee ook iets doet. Via vragen aan het college willen we hier duidelijkheid over krijgen.

Lees verder
19 mei 2011

Hoeveel risico willen 'we' nemen?

Kazerneterrein_Lijnstad Vanavond sprak de gemeenteraad in Venlo over het ontwikkelplan voor de voormalige legerkazerne. Een project van in totaal bijna een half miljard euro (!) dat vraagt om een investering van ettelijke tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld. Een investering met grote financiële risico's. Hier kunt u onze bijdrage in het debat hierover lezen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier