h

Actievoeren werkt: Zwembad Nieuw Steyl lijkt definitief gered

31 mei 2011

Actievoeren werkt: Zwembad Nieuw Steyl lijkt definitief gered

Reddingsboei Vanmiddag werd bekend dat zwembad Nieuw Steyl voor de komende tien jaar wordt overgenomen door Stichting De Sluis Jeugdhulpverlening. Deze stichting zal het zwembadgedeelte verhuren aan Rodan zwemscholen. De SP is ontzettend blij en opgelucht met dit nieuws. Na maanden van actievoeren, en een eerste succes in november om directe sluiting te voorkomen, is het succes nu compleet dat het zwembad open zal blijven.

Natuurlijk is de SP blij met het behoud van het zwembad Nieuw Steyl, waar wij samen met de verschillende verenigingen, gebruikers, boze burgers en het personeel hard voor gestreden hebben. Toch houden we gemengde gevoelens omdat alle medewerkers intussen overgegaan zijn naar zwembad de Wisselslag in Blerick, en ook de verenigingen en gebruikers daar al zijn ingeroosterd. Wat na heropening van 'Steyl' hiermee gebeurt is een vraagteken. We houden de vinger aan de pols en blijven nauwgezet volgen hoe en of de verenigingen een plaats krijgen in het nieuwe concept.

Vanzelfsprekend moeten er nog de nodige aanpassingen gebeuren aan het pand, een van de redenen waarom de nieuwsteyl gemeente van het bad af wil. Om die reden zal het zwembad per 8 juli enkele maanden sluiten om daarna in een opgeknapt gebouw door te gaan als volwaardig openbaar zwembad. Het bad blijft dus een openbare voorziening en daar zijn we erg content over. Ook een compliment aan het gemeentebestuur dat ze dit toch voor elkaar heeft gekregen, al was daar wel enige stevige druk van met name de SP voor nodig.

De SP heeft direct na het bekend worden van deze overname contact gezocht met Stichting De Sluis Jeugdhulpverlening en navraag gedaan hoe de toekomst van de diverse gebruikers er uit gaat zien. Daarover moeten nog de nodige besluiten vallen en is nog weinig bekend. Wel is duidelijk geworden dat De Sluis in het zwembad mogelijkheden ziet om de jongeren uit hun doelgroep scholing en begeleiding aan te bieden zodat zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Misschien worden onze toekomstige horecamedewerkers of zweminstructeurs wel opgeleid in Nieuw Steyl. Een maatschappelijke invulling waarmee de SP zeer tevreden kan zijn.

20-10-2010 zwembadactie stadhuis aanbieden petities 1 Samen met diverse verenigingen en gebruikers voerde de SP regelmatig actie voor het behoud van het zwembad. Zoals hier bij het Venlose stadhuis met spandoeken en de boot van de Tegelse Reddingsbrigade.

Het zwembad wordt verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro. Dat is raar want wethouder Testroote heeft steeds gezegd: “Het pand en de grond worden tegen een marktconforme prijs, en zeker niet voor een schijntje, verkocht.” Het overnamebedrag zal best een onderhandelingsresultaat kunnen zijn maar 1 euro vragen terwijl de gemeente steeds zei dat er tonnen aan renovatiekosten in zitten?
En ook heel vreemd dat de gemeente daar geen geld voor zegt te hebben wanneer ze intussen wel tegelijkertijd voor bank speelt en miljoenen naar het nieuwe VVV-stadion laat wegvloeien, het MFC aan het staatssteuninfuus legt, en kort op de breedtesport en deze overlaat aan 'de markt'..?!? Dit roept wel nog wat vragen op.

De SP sprong herfst 2010 direct op de bres toen de sluiting van het zwembad per 1 januari 2011 watertrappelen onafwendbaar leek. Onze acties brachten de gemeenteraad op andere gedachten, het zwembad blijft tot de zomer open en intussen zou gezocht worden naar een geschikte overnamekandidaat. Die is nu gevonden. Gelukkig geeft deze invulling, die nog verder moet worden uitgewerkt, naar het lijkt een goed toekomstperspectief voor Zwembad Nieuw Steyl! Verzet en actievoeren werkt, zo blijkt ook hier weer.

27-01-2011: Wat is de werkelijke stand van zaken rondom het zwembad?
05-11-2010: Actievoeren werkt: zwembad is gered

U bent hier