h

Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?

20 mei 2011

Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?

Kazerneterrein_Lijnstad In 2010 heeft de SP met twee moties verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot, en volledige uitrol van, het levensreddende project ‘Burgerhulpverlening’. De raad wilde in juni 2010 geen geld beschikbaar stellen. Onlangs stuitten we op een brief waaruit blijkt dat de feitelijke uitrol van dit AED-project met subsidie gerealiseerd kan worden. De gemeente Venlo heeft deze brief ook ontvangen! De SP-motie kan worden uitgevoerd maar het is ons onduidelijk of B&W dit beseft en of ze hiermee ook iets doet. Via vragen aan het college willen we hier duidelijkheid over krijgen.

Ton Heerschop SP-raadslid Ton Heerschop: “Hoewel bijna een jaar te laat is de SP blij met het feit dat nu eindelijk een dekkend netwerk voor reanimatie-oproepen in de gehele gemeente Venlo kan worden gerealiseerd. Wel vreemd dat we hier zelf constant om moeten vragen, en het gemeentebestuur blijkbaar vorige maand al wist dat er subsidie voor is maar er (nog?) niks mee doet.”

Want de gemeenteraad heeft in februari en juni 2010 twee moties van de SP behandelt over de uitrol van het project ‘AED Burger Hulpverlening Limburg’ voor Venlo, waarbij hartmassageapparaten (en de cursus bediening hiervan) in de hele gemeente beschikbaar zullen zijn, zodat direct na een noodoproep vrijwilligers snel bij het slachtoffer zijn en kunnen beginnen met de levensreddende handelingen.

De uitrol liep spaak doordat de raad niet het benodigde budget hiervoor beschikbaar wilde stellen. Daarop startte logo_rav de SP een onderzoek naar de mogelijkheden om via een initiatiefraadvoorstel deze uitrol alsnog te realiseren. Nu blijkt uit een brief die de ambulancedienst RAVLN in april aan de gemeente Venlo stuurde, dat het benodigde budget door de provincie wordt verstrekt. Hiermee staat niets meer de uitvoering van de SP-motie, en daarmee de volledige uitrol van het AED-project voor de komende jaren, in de weg!
Maar beseft de gemeente dit wel, is ze hiervan op de hoogte, en gaat ze het nu ook echt uitvoeren, is het college hiertoe bereid? Veel vragen die we graag beantwoord krijgen.

Heerschop: “Het is goed dat deze gelden door de provincie beschikbaar zijn gesteld. Nu kan daadwerkelijk in Venlo de zaak worden opgepakt! Het enige wat de SP nog wil is dat ook de gemeente en haar partners dit project breder onder de aandacht brengen van het publiek, zodat meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger.”
Mede om die reden heeft de SP vandaag vragen gesteld aan het college van B&W om ook dat nog voor elkaar te krijgen. Mocht het college hier niet op ingaan zal de SP het opnieuw per motie via de raad afdwingen.


Bij het AED-project ‘Burgerhulpverlening’ worden mensen met kennis AED-2 van reanimatie in geval van een melding van hartproblemen via sms op de hoogte gebracht van de locatie waar hulp geboden is. Deze snelheid maakt dat tussen de start van de problemen, en de aankomst van de ambulances, tijd kan worden gewonnen doordat opgeleide vrijwilligers al starten met de reanimatie.
In geval van een reanimatie is tijd erg kostbaar. Hoe sneller de reanimatie kan starten zoveel minder zal het restletsel zijn en des te hoger de daadwerkelijke kans tot overleven. Dit project is levensreddend en verhoogt dus direct de kwaliteit van leven als mensen succesvol gereanimeerd worden.


Lees hier de vragen die de SP vandaag heeft ingediend. (PDF)


01-07-2010: Besluit over kadernota stelt enkel teleur
24-02-2010: AED-motie SP unaniem aangenomen
22-02-2010: website Dagblad de Limburger: "Venlo witte vlek met defibrillator"
06-01-2009: Groen licht voor AED-initiatief!
03-12-2008: SP maakt zich hard voor 'Hard voor hart'!

U bent hier