h

Een kijk op de coalitieval en de gevolgen

29 mei 2011

Een kijk op de coalitieval en de gevolgen

coalitie Zaterdagmiddag is de coalitie in Venlo gevallen. De VVD heeft de coalitie opgeblazen en de PvdA de bons gegeven. Het CDA wil een bemiddelaar, maar de VVD ziet daar niets in. Volgens de SP is een lijmpoging inderdaad beter voor politiek en bestuurlijk Venlo, en daar hebben we goede redenen voor.

    Opinie door raadsleden Alexander Vervoort en Ton Heerschop

Op 4 januari 2010 trad de coalitie van VVD (12 zetels van de 39), CDA (nu 7 zetels) en PvdA (nu 6 zetels) aan. Een goede verstandhouding en vertrouwen waren de basis voor dit neoliberale verbond. Vorig jaar stemde de coalitie Villa_Flora verdeeld over het miljoenenproject Villa Flora op de Floriade. Er leken barsten te ontstaan in de samenwerking maar de unie hield stand. Woensdag stemde de PvdA opnieuw anders dan de andere twee coalitiegenoten. Nu over een miljoenenkrediet aan de (her)ontwikkeling van het kazerneterrein en MFC/VVV-stadion.
De VVD reageerde woest en eiste een gesprek. Dat kwam er en de kou leek snel uit de lucht, er werd zelfs een loyaliteitsverklaring opgesteld. Echter eiste de VVD toen ineens dat de PvdA hoe dan ook in september (!!) zou instemmen met de dan uitgewerkte plannen voor de miljoenenlening aan het MFC. Terecht weigerde de PvdA dit waarop de VVD aanleiding zag om de PvdA de deur in het gezicht te gooien en de stekker uit de coalitie te trekken. CDA en PvdA bleven verbouwereerd achter. Een vooropgezette inruilactie van de liberalen om zodoende een volledig rechts college te kunnen smeden?

VVD wenst eensgezindheid, hoe dan ook
Het moment is ongelukkig maar wel begrijpelijk. De VVD wilde koste wat kost de plannen voor het kazerneterrein/MFC-VVV met een zo groot mogelijke meerderheid aangenomen krijgen. Lijnstad Van enkele partijen wist ze dat dit wel snor zat en die meerderheid er in zat maar coalitiegenoot PvdA stribbelde (terecht) tegen. Dit zit de VVD niet lekker aangezien ‘het kazerneterrein’ nog vaak zal terug keren op de raadsagenda en een dissidente PvdA - in hun ogen - dan vooral lastig is.
In juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota, de begrotingsplannen voor de komende tijd. De gemeentelijke schatkist is bijna leeg en het MFC snoept vele miljoenen weg, die ten koste moeten gaan van andere zaken waarop nu bezuinigd gaat worden zoals de bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Kunstencentrum, schoolgebouwen, peuterspeelzalen, ophalen vuilnis, VVV-winkel, sociale projecten en veiligheid in stadsdelen, integratieprojecten, sportverenigingen, en op de kinderopvang...

Na de 20 miljoen bezuiniging vorig jaar moet Venlo nog eens 7 miljoen euro extra bezuinigen! Geheid dat de linkse bezuinigen partijen hier tegen in het verweer komen, en van de PvdA mag dat ook worden verwacht. Daarmee is de PvdA niet alleen een belangrijke schakel om de komende kadernota ongeschonden door de raad te loodsen maar ook door er onveranderd mee in te stemmen. Een VVD met een ongekende snoeisnaar kan daarbij geen dwarsliggers gebruiken. Dan is het handiger om omringd te worden door ‘jaknikkers’ met andere/eigen belangen.

Valt er nog wat te lijmen?
Het CDA wenst een lijmpoging, een verzoeningsgesprek om verder te kunnen gaan met de huidige coalitie. De PvdA stemt in, burgemeester Bruls wil graag bemiddelen. De VVD ziet hier echter niets in. De breker betaalt de schade maar nu lijkt het dat de PvdA gewoon aan de kant geschoven wordt en hun plaats wordt ingenomen door een andere partij. VVD en CDA hebben samen net geen meerderheid want 19 van de 39 zetels.

De mogelijke opties
D’66 loopt zich sinds 2009 al warm langs de zijlijn en D66 gedraagt zich als schoothondje van de liberale ‘grote broer’ VVD met een grote hang naar het pluche. Tegenstribbelen doet D’66 zelden, hooguit voor de bühne. Met haar 2 zetels zorgt ze voor een kleine maar stabiele meerderheid.

Enige andere optie is dat de Lokale Democraten met haar 4 zetels de plaats van de PvdA innemen. De Lokalen hebben echter geen connecties naar ‘Maastricht’ en ‘Den Haag’ maar zijn zo gewillig, lokaledemocraten al snakkend naar het pluche, dat er weinig tegenstand te verwachten valt. Immers voerden de Lokalen recent nog campagne voor het CDA (!) en stemmen ze in de raad nauwelijks afwijkend van CDA en/of VVD. Op enkele zaken zullen ze mauwen maar zoals vaker, als puntje bij paaltje komt, stemmen ze overal bijna klakkeloos mee in. Of was dat enkel om zich opportuun in de kijker te spelen bij CDA en VVD? De fusiepartij is echter intern nog niet op orde en kent botsende ego’s, wat haar instabiel maakt.

Datzelfde is trouwens binnen de VVD ook aan de orde. Een partij met in de raad de meeste zetels maar een kwalitatief John_Heuvelings zwakke en onverschillige fractie met interne geschillen, haantjesgedrag en ego’s die elkaar de tent uitjagen. Dat de twee meest aansprekende fractieleden gepasseerd werden als nieuwe wethouder maakt de verhoudingen er niet beter op. De onervarenheid van de meeste VVD-raadsleden toomt de onrust maar voor hoe lang nog?

Wat als? Zo niet, wat dan?
Als de lijmpoging komende dagen mislukt, dan volgt er ongetwijfeld een volledig rechts college van VVD en meelopers/jaknikkers. stadhuis Dit zou ontzettend slecht zijn voor de gemeente, niet alleen voor de sociale zaken (die dan helemaal afgebroken worden) maar ook voor de bestuurlijke integriteit. De verhoudingen binnen de raad zullen verslechteren, het debat zal verzuren met persoonlijke aanvallen en botsende ego’s. Dit kan Venlo niet gebruiken.

Zowel PvdA als VVD kan in de lijmpoging concessies doen, dingen eisen, het profiel bijstellen naar links of rechts. De SP verwacht daar meer van. De breuk zou dan voor de VVD een goed moment zijn om het coalitieakkoord open te breken en aan te passen naar hun wil. Tevens kan men nog meer loyaliteit van het CDA eisen, en de PvdA dwingen zich te verbinden aan pijnlijke besluiten. Het CDA zou ook meer profilering wensen om af te komen van haar imago als onervaren derde wiel aan de wagen.

Liever zo’n lijmpoging mét een PvdA. Immers zegt die partij steeds dat ze het sociale geweten van de coalitie is. Daarop kunnen we hen blijven aanspreken en prikkelen zodat er überhaupt nog aandacht is voor sociale zaken, en belangrijke zaken ten goede worden afgehandeld (er liggen enkele SP-moties die nog uitgevoerd moeten worden, er moet nog een zwembad definitief gered worden). Liever dat dan een coalitie aan de leiband van de VVD waarop we zeker weten dat er de komende jaren niets te halen valt, de oppositie er voor ‘des keizers baard’ zit, en er geen geld naar sociale aspecten zal gaan.

Oppositie versterken
Mocht de lijmpoging mislukken dan verwelkomen we de PvdA in de oppositie om de aanslag op de solidariteit die lijmpoging nu door ‘Haagse’ en straks ook Venlose bestuurders wordt gepleegd te kunnen keren en anders verzachten. Ook trachten we om meteen tot zaken te komen en de komende jaren een links verbond aan te gaan richting de volgende verkiezingen.
Aan een tandenloze zure oppositie heeft de raad niks. De SP is optimistisch over de toekomst, zeer kritisch maar opbouwend, een pitbull die vast bijt en niet los laat voordat ze haar doel bereikt heeft. Nu nog in de oppositie maar des te meer bondgenoten in die oppositie, des te beter voor de besluitvorming in de raad, het tegenspel met de macht, en een mogelijke gezamenlijke toekomst in een coalitie.

Ook wanneer Venlo de komende jaren door rechts sociaal wordt afgebroken, achter blijft met een lege schatkist en flinke schulden, zal de SP niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid. Eenieder die zich daarbij wil aansluiten, onze visie omarmt, en onze ideeën sympathiek vindt, is welkom om samen Venlo sociaal weer op te bouwen

De machtspolitiek van de VVD heeft er voor gezorgd dat kapitalist Venlo nu zonder coalitie zit. Dat is in deze tijd waarin veel mensen het zo erg voor de kiezen krijgen onverantwoord. Maar waarschijnlijk heeft de VVD daar geen oog voor en zijn andere zaken voor hen net iets belangrijker. De komende dagen zal uitwijzen welke richting Venlo op gaat.


radiomicrofoon In het radioprogramma 'Markt 2' een gesprek met Luud Pieko (LD) en SP'er Alexander Vervoort over de ontstane breuk in de Venlose coalitie vanwege het financieringsrisico van het MFC/VVV-stadion.
Het programma werd uitgezonden op 4 en 5 juni 2011. Het radiodebat kunt u ook hier downloaden en naluisteren (50 MB).


28-05-2011: Website Omroep Venlo: Coalitie Venlo gevallen
26-05-2011: SP kan niet instemmen met déze plannen voor het kazerneterrein en MFC/VVV

U bent hier