h

Motie mantelzorgwoningen unaniem aangenomen, wethouder past beleid aan

26 mei 2011

Motie mantelzorgwoningen unaniem aangenomen, wethouder past beleid aan

zorgwoning De SP kreeg meldingen van mensen die graag op termijn een mantelzorgwoning bij het eigen huis willen realiseren. Maar aanvragen hiervoor worden door de gemeente steeds afgewezen omdat het niet in lijn zou zijn met het bestemmingsplan. Woensdag diende de SP, gesteund door de hele raad, met succes een motie in om de regels te wijzigen en mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

SP-raadslid Alexander Vervoort: Alexander Vervoort “Ook het gezin Timmermans vroeg onze Hulpdienst om raad. Ze willen graag een mantelzorgwoning bij het eigen huis realiseren. Deze familie heeft met hun dochter besloten dat zij samen in Venlo-zuid oud willen worden, en hun dochter een deel van de zorg op zich wil nemen tegen de tijd dat dit nodig is. Om dit te realiseren willen ze hun eigen woning overdragen aan het gezin van de dochter, en zelf de garage op het erf zodanig inrichten dat het een eenvoudige kleine mantelzorgwoning kan worden. Een prachtig idee maar het mag niet van het bestemmingsplan. Tijd om daarin verandering te brengen!”

Het verzoek van de familie Timmermans werd dus door de gemeente afgewezen en ze begrepen er terecht niks van. Net als de SP die poolshoogte kwam nemen. brief Dus stuurde de SP een brief aan de wethouder. Die reageerde daarop dat 'men het euvel inzag maar ja, de regels zijn nu eenmaal de regels en die zouden aangepast moeten worden maar dat waren ze zelf niet van plan...'
Tijd voor de SP om een ander politiek instrument te gebruiken en dit in de gemeenteraad aan de kaak te stellen via een oproep aan Burgemeester en Wethouders om de papieren regels aan te passen. Onze motie werd mede ingediend door alle andere partijen in de raad en gisteren dan ook unaniem aangenomen.

Ook Venlo vergrijst de komende jaren, en in de gemeente leven meer mensen met de gedachte om op eigen grond van een bijgebouw/ stal/ garage/ tuinhuis, een zorgwoning te maken. Met zo’n mantelzorgwoning (uitpandig) of kangoeroewoning (inpandig) kunnen ouderen en zorgbehoevende mensen in de directe nabijheid van (klein)kinderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook verlichten ze door hun initiatief enigszins de druk op de gezondheidszorg en drukken daarmee ook enigszins de kosten van die zorg.

garagewoning Berging/garage omgebouwd tot extra (zorg)woning, voor opa en oma.
 

Vervoort: “Al deze mensen lopen momenteel tegen dezelfde bezwaren aan als het gezin Timmermans. Dit moet en kan anders, zodat deze mensen en vele gezinnen, nu en in de toekomst, hun woon/zorg-wens kunnen realiseren bij het eigen huis. Wat in veel andere gemeenten al heel gebruikelijk is, voorheen ook toegestaan in Arcen&Velden maar sinds de herindeling met Venlo ineens niet meer mocht.”

Niet alleen de volledige raad omarmde ons initiatief, ook wethouder Testroote (zorg/welzijn) nam de motie zonder veel moeite volledig over. Zijn reactie was als volgt: Testroote “Het college denkt dat er geen nieuw beleid nodig is, daar waar nodig passen we het aan. Hoe dit precies vorm krijgt kijken we af bij buurgemeenten die dit al aangepast hebben en hoe zij dat uitvoeren. Ik kom waarschijnlijk nog voor de zomer met een uiteenzetting hoe we dit gaan aanpakken en veranderen. We zien nu ook de noodzaak tot een aanpassing van de huidige regels.”

Vervoort: “Ik ben ontzettend blij dat het huidige beleid zonder al te veel moeite verbeterd gaat worden. Ook via deze weg wenst de SP alle mensen met een woon-zorgwens van harte proficiat met deze overwinning!”

U bent hier