h

Nieuws uit 2008

24 november 2008

Plotsklaps beleid plotsklaps gedeeltelijk teruggedraaid

Begraafplaats Venlo achterhek Onlangs meldden de lokale media dat vanuit de gemeente besloten was om de begraafplaatsen van Venlo en Blerick in de toekomst gedurende de dag af te sluiten met uitzondering van de hoofdingang. Diverse mensen wezen de SP op het feit dat deze actie ten koste gaat van de nabestaanden die graven willen bezoeken. Na een (onbeantwoorde) oproep vanuit de SP, heeft de gemeente haar besluit alweer omgegooid.

Lees verder
23 november 2008

Waterlanders krijgen. Stemadvies voor overbodige verkiezingen

Ooit maakte ik kennis met de SP omdat ik als lid van de wijkraad Op de heide in Tegelen verantwoordelijk was gemaakt voor het dossier A74. Mijn sympathie voor de SP leidde tot een lidmaatschap, tot actief lid en tenslotte tot bestuurslid. Het was dan ook best weer eens logisch dat ik een keertje terug ging om weer eens te horen wat mijn wijkgenoten bezig houdt en waar men verbeteringen in de wijk wil.

Lees verder
21 november 2008

Oordelen over schimmige werelden

wietblaadje Soms is de politiek echt een moeilijk vak. Vooral als er zaken zijn waarvan je vooraf weinig tot geen inhoudelijke kennis hebt. Het moeten afgaan op gezond verstand is dan het beste wat een politieke partij kan doen. Zo maakte de gemeente Venlo vandaag in de media bekend dat zij een grens wil stellen aan het aantal seksbedrijven in de gemeente...

Lees verder
20 november 2008

Gemeente pleurt miljoenen over de balk!

Eurobiljetten 2.500.000 euro, ja u leest het goed 2,5 miljoen euro kost de verhuizing van het ambtenarenapparaat naar het kazerneterrein! Om even een vergelijk te maken; dat is zo ongeveer 77 modale inkomens, je kunt er 83 keer de winkel van Emmaus Feniks mee opknappen en het zijn 2939 bijstandsuitkeringen voor alleenstaande moeders met een kind! Dat is de prijs die de gemeente Venlo wil betalen voor een verhuizing van haar ambtenaren naar de kazerne, waarbij we vanzelfsprekend een vergelijkbaar bedrag kwijt zijn als het stadskantoor in de Maaswaard gereed is.

Lees verder
17 november 2008

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen!

mensenDe SP heeft drie belangrijke uitgangspunten: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze drie basisprincipes maken dat ook de SP afdeling Venlo met enige regelmaat op de bres springt voor mensen die, om wat voor reden dan ook vastlopen in de huidige maatschappij. Natuurlijk kunnen we als partij niet altijd voor oplossingen zorgen, maar de vragen en problemen van gewone mensen worden wel via heel korte lijnen doorgegeven naar de volksvertegenwoordigers zodat zij goede alternatieven ontwikkelen. Het risico bestaat natuurlijk dat door het aanhoren van al die ellende, de goede resultaten die we ook behalen, uit het oog verliezen.

Lees verder
13 november 2008

SP op bezoek bij de WAA in Blerick

10-11-2008 WAA werkbezoek 5 Maandag was SP Tweede Kamerlid Paul Lempens met de afdeling Venlo op bezoek bij de WAA groep. Dit SW-bedrijf voert de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit voor de gemeenten Venlo, Arcen en Velden en Beesel. De SP wil graag geïnformeerd worden over datgene wat er goed gaat maar ook wat er beter kan in de praktijk van de sociale werkvoorziening en 'breder bezien' mensen die hulp nodig hebben om aan geschikt werk te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier