h

Oordelen over schimmige werelden

21 november 2008

Oordelen over schimmige werelden

wietblaadje Soms is de politiek echt een moeilijk vak. Vooral als er zaken zijn waarvan je vooraf weinig tot geen inhoudelijke kennis hebt. Het moeten afgaan op gezond verstand is dan het beste wat een politieke partij kan doen. Zo maakte de gemeente Venlo vandaag in de media bekend dat zij een grens wil stellen aan het aantal seksbedrijven in de gemeente...

Sinds de opheffing van het bordeelverbod valt het toezicht op deze branche onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. En dat is een moeilijke, want welke politicus zal vol trots melden dat hij veel kennis van deze industrietak heeft? En een industrietak is het, men hoeft de oude Rijksweg vanaf Sittard-Geleen via Venlo maar te volgen tot Nijmegen om te weten dat er geld te halen is met dit soort bedrijven. Afgaan op gezond verstand wordt het dus!

prostitutie Terug naar onze gemeente. Volgens de offici�le gegevens bestaan er nu vijf seksbedrijven binnen de gemeentegrenzen. Of hier de bedrijven in de huidige Gemeente Arcen en Velden zijn meegeteld is onduidelijk. Maar goed, je vraagt je af waarom de grensstreek zo in trek is bij de ondernemers in deze industrie. Het antwoord is net als bij de drugsproblematiek dat het beleid van Nederland een dermate aantrekkingskracht heeft op het buitenland, dat vestigen in de grensstreek gewoon een slimme zet is.

Maar hoe hou je als gemeente dan de vinger aan de pols als het gaat om voorkomen van wantoestanden?
Natuurlijk dien je in deze locaties goed toezicht te moeten uitoefenen door de brandweer en politie op brandveiligheid en ter voorkoming van wantoestanden. Het vreemde in deze is dat juist een goed vergunningenbeleid met goed toezicht kan bijdragen tot het voorkomen van wantoestanden.

Vraag is echter hoe men de aantallen bedrijven kan terugbrengen zonder mensen ondergronds te laten gaan. Sterker nog in de media vermeld men al dat escortbedrijven niet onder deze regeling vallen. Een gemiste kans omdat hier nu geen controle kan worden bewerkstelligd. Als je het al zo kan zeggen zullen de vrouwen in de seksbedrijven waarschijnlijk beter af zijn dan die binnen de escortbranche.

En dan die andere vreemde wereld, van de soft drugs.
Naar de mening van de SP hebben we daar een redelijke oplossing voor in Venlo, hoewel de bewoners aan de Bevrijdingsweg daar waarschijnlijk anders over denken. Maar feit is dat door harde repressie in de stad daar de handel nagenoeg is verdwenen.
Legaal gaat de handel door aan de grens, maar hoe zit het met de bevoorrading van die twee coffeeshops? Steeds vaker worden wietplantages van zolders of uit loodsen gehaald. Vaak stelt men vast dat de manier waarop energie wordt afgetapt tot brandgevaarlijke situaties leidt.
Het zou pleiten om als de voordeur gereguleerd wordt dan ook de achterzijde legaal te maken. Maar onder het huidige politieke klimaat zal dat wel niet gebeuren.

Vandaag waren een dertigtal burgemeesters bij elkaar in Almere op hun wiettop.
Zij pleiten, niet vreemd, voor handhaving van het huidige gedoogbeleid. Oftewel het is niet legaal en ook niet illegaal, of deels wel en deels niet, met allerlei mazen in de wet of het niet naleven van die wet. Ingewikkeld? Nee, dat noemen we het poldermodel oftewel het uit de weg gaan van oplossingen.
Onze eigen burgemeester kwam met het idee om door een pasjessysteem de coffeeshops alleen aan Nederlandse inwoners te laten verkopen.
Voor de SP afdeling een prima idee als het systeem maar zo robuust is dat het ook illegale handel juist voor de coffeeshop of aan de grens tegenhoudt. Ook in dit kader geldt dat het zonder goed toezicht door de politie nooit uit de schimmige wereld zal komen die het nu is.
wietblaadje En daar ligt al een probleem. Nieuwe pasjes lossen niks op want die pasjes zullen zelf onderdeel worden van een levendige oncontroleerbare handel. Een coffeeshop in Venlo-zuid heeft al jaren een pasjessysteem, ook dat is niet waterdicht en pasjes gaan ook daar van hand tot hand. De coffeeshophouder kun je dit niet verwijten. En wat dacht men van onze oosterburen? Pasje of geen pasje, ze willen graag onze lokale wieteconomie een verdere impuls blijven geven. Een beetje ondernemer weigert geen klanten...

Daarnaast zal de illegale straathandel weer toenemen, geheid ook weer in de binnenstad en de wijken waar ze enkele jaren geleden juist is weggehaald. De omgedraaide wereld, volgens de SP geen wenselijke situatie!

Het is te hopen dat we zowel in de seksindustrie als in de softdrugsindustrie een zodanig toezicht weten te realiseren dat wantoestanden en misbruik van mensen niet voor kunnen komen.
Of dat te realiseren is met pasjes en beperking van de mogelijkheid tot vestiging en/of exploitatie, staat voor de SP absoluut niet vast.

Gezond verstand zegt echter dat als de escortbranche niet wordt meegenomen ten aanzien van de seksindustrie, en de achterdeur van de sofdrugshandel niet legaal wordt gemaakt, de grip op beiden erg moeilijk zal zijn. Misschien helpen de pasjes van onze Hubert?

21-11-2008: Omroep Venlo "Maximumgrens aan aantal seksbedrijven"
Update 19-12-2008: Dagblad de Limburger: "Toch niet minder seksbedrijven"

U bent hier