h

Waterlanders krijgen. Stemadvies voor overbodige verkiezingen

23 november 2008

Waterlanders krijgen. Stemadvies voor overbodige verkiezingen

Ooit maakte ik kennis met de SP omdat ik als lid van de wijkraad Op de heide in Tegelen verantwoordelijk was gemaakt voor het dossier A74. Mijn sympathie voor de SP leidde tot een lidmaatschap, tot actief lid en tenslotte tot bestuurslid. Het was dan ook best weer eens logisch dat ik een keertje terug ging om weer eens te horen wat mijn wijkgenoten bezig houdt en waar men verbeteringen in de wijk wil.

Column door Ton Heerschop en Alex Vervoort, bestuursleden SP Venlo

Tot Tons verbazing waren er verschillende leden van politieke partijen aanwezig op de wijkraadvergadering. In zijn "naïviteit" had hij even het idee dat ook andere partijen inmiddels weten dat ze naar de mensen moeten die in dit land leven en werken.

Maar toen begon een ondernemer over het riool.
Deze ondernemer op het industrieterrein langs de Kaldenkerkerweg in Tegelen was in gesprek gegaan met wethouder Beurskens vanwege de problemen die regenwater veroorzaken op dit terrein. Aangezien water ook Op de Heide niet omhoog stroomt, grapte hij, moeten we iets doen aan de afvoer. Maar wethouder Beurskens -zo deelde de ondernemer mee- had aangegeven dat hij er politiek niets mee kon. De opmerking van Beurskens aan een goedwillende hardwerkende ondernemer maakt het helemaal duidelijk: als er geen politieke scoringsmogelijkheid is, komt hij niet in actie.
Als bij een bliksemslag raakte het me, water plus politiek is waterschapsverkiezingen.

Geen wonder dat ik het vergeten was, de SP doet tenslotte niet mee aan het optuigen van nog een onnodige bestuurslaag. Water is een primaire levensbehoefte en toegang tot veilig drinkwater en het hebben van veilige waterkeringen is een rol die volgens de SP moet liggen bij de reeds bestaande overheden.

dijkerheide

Ik heb toch maar eens de website van Waterschap Peel en Maas opgezocht. Natuurlijk een zogenaamde wervende tekst om toch maar te gaan stemmen voor deze flauwekul verkiezingen. En een verwijzing naar de lijsten waarop men kan gaan stemmen.

Natuurlijk wil je die lijsten dan eens bekijken en wat zien we? Een ambtenaar van de gemeente die helemaal los is op "cradle to cradle", waar kennen we die ook weer van? Samen met een lid van D66, daarnaast een oud raadslid van Venlo dat gelijk aangeeft dat zij het bestuur in wil omdat zij in ongeveer drie straten in Venlo-noord toch wel schokkende beelden van wateroverlast heeft gezien, alsof drie straten te vergelijken zijn met het stroomgebied van de Maas? Verder een raadslid van de PvdA en nog talrijke politieke figuren op zoek naar een "nieuwe uitdaging". En dat allemaal in 1 en dezelfde club!
Dus waar ze normaal elkaar bevechten vanuit verschillende politieke partijen, zijn het wel eensgezinde maatjes wanneer het over het waterschap gaat? Laat me niet lachen, dat kan niet serieus genomen worden. Maar hiermee geeft men gelijk wel aan dat het geen drol uit maakt of men nu bij de PvdA, Lokalen of D66 zit! Dat is dan duidelijk, die houden we vast.

En dan hebben we ook nog het CDA dat deel neemt met 5 lijsten! Nou ja CDA... ze doen het onder de naam Waterbelang 'bla bla', maar als je goed naar de kandidaten kijkt zijn het allemaal (uitgerangeerde) CDA-politici op zoek naar nog meer macht, nu ook in de tot politiek verwoorden waterschappen. Dieptreurig en ronduit kiezersbedrog om zoveel CDA-ers onder andere namen op diverse lijsten te zetten. Of denkt het CDA nu werkelijk dat we dom zijn?

En dan zijn er ook nog andere gelegenheidscombinaties die we kunnen waarnemen. Nou ja, de ChristenUnie en de VVD zijn tenminste duidelijk en nemen als partij deel onder de eigen partijnaam!

Hoe dan ook het waterschap wordt een politiek platform waar stromannen van politieke partijen samen met hun achterban uitmaken hoe we met water en beveiliging tegen water omgaan in dit land.

Sterker, de gemeente Venlo heeft haar belastingen al uitbesteed aan het waterschap en daarmee is een verdere privatisering en marktwerking wederom "geslaagd". Via de achterdeur van waterschapsverkiezingen worden de neoliberale belangen verder versterkt achter een steeds groter woud van rookgordijnen en schijn-democratische instellingen.
Waar voorheen kwijtschelding van deze belastingen mogelijk was via de gemeente, is het nog maar te bezien of dit ook via het waterschap mogelijk zal zijn, aangezien zij niet beschikken over de gemeentelijke administratie hier voor...

Als de dijk langs uw huis in die arme wijk dreigt door te breken, bestelt straks het waterschap weliswaar de vrachtwagens maar niet om zandzakken te rijden naar die dijk, maar om de huisraad van de rijke wijk verderop veilig te stellen. Daar zitten namelijk de sponsoren en bazen van de stromannen van het toekomstige waterschap.

Het enige water wat ik ervan kan krijgen zijn waterlanders! Maar het sterkt weer om keihard de strijd aan te gaan tegen de idioten die zelfs midden in de kredietcrisis toch weer proberen hun marktwerking door de strot van de burger te duwen.


En dan nog dit: dacht u dat men in Nederland inmiddels toch echt wel geheim kan stemmen? Helaas. Na het debacle met de fraudegevoelige stemcomputers blijkt nu ook de stembiljetten voor de waterschapsverkiezingen achterhaalt te kunnen worden. Men moet namelijk het geboortejaar invullen en dat kan herleidt worden tot de invuller en wat deze gestemd heeft! Hoezo democratie?

Het is een schande en gelukkig doet de SP aan deze flauwekul niet mee. Ons advies voor deze verkiezingen luidt dan ook: stem niet of stem blanco (onderaan in vak 2). Blanco stemmen gaan niet verloren en worden ook niet opgeteld bij andere partijen maar worden beschouwd als proteststemmen.
Laten we dat nu massaal doen: protesteren tegen deze belachelijke verkiezingen en het schenden van het kiesgeheim!


16-11-2008: SP Statenlid Edwin Bus: "Schending van het stemgeheim waterschapsverkiezingen"
8-11-2008: SP Kamerlid Ronald van Raak: De SP doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen. Een uitleg.
SP-maandblad Tribune september 2008: Waterschapsverkiezingen niet nodig voor droge voeten

U bent hier