h

Nieuws uit 2008

18 juni 2008

Jan die gaat en Rita zwaait haar intimi uit

Je zou verwachten dat in de komkommertijd de prestatie van het Nederlands elftal zo ongeveer de belangrijkste zaak was die er speelde. En dan komt het bericht dat Jan Marijnissen zal aftreden als fractievoorzitter van de SP. Schrik je daarvan? Tsja sommige leden wel blijkbaar want al snel kreeg ik e-mails binnen.

Lees verder
11 juni 2008

Thuiszorgwerkers overhandigen ruim 86.000 handtekeningen tijdens landelijke actiedag thuiszorg

aanbieden Thuiszorgflyers Agnes Kant partijraad Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verkeert de thuiszorg in crisis. Een groot deel van het personeel dreigt zijn baan te verliezen als het niet instemt met een lager salaris, soms wel 25 procent minder. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen minder of helemaal geen zorg meer. De verhoudingen tussen gemeenten en zorgaanbieders staan op scherp, de eerste rechtszaak wordt al gevoerd. Vandaag is de landelijke actiedag om opnieuw aandacht te vragen voor de zorgelijke situatie in de thuiszorg.

Lees verder
6 juni 2008

We zijn bezorgd over de thuiszorg

logo_sp_venloDat de SP een actieve club is zal voor niemand een geheim zijn. Dat we daarmee af en toe een zware wissel trekken op de actieve leden net zo min. Daarom is het af en toe goed te beseffen waarom we met een en ander bezig zijn.

Lees verder
4 juni 2008

Dom

Altijd lachen met GroenLinks in Venlo. Aanleggen van autosnelwegen voor GroenLinks in Venlo geen probleem. Niet aanpakken van een knelpunt als het spoorwegemplacement, voor GroenLinks geen probleem. Maar de partij draait pas echt lekker als zij aan de gang gaat met het verkwisten van belastinggelden. Of het nu gaat over de Maasboulevard die uit de begroting loopt of een maar niet tot stand willen komend project als Q4.

Lees verder
3 juni 2008

Respect

Het partijcongres van het CDA kondigde deze week aan dat zij een offensief wil om respect terug te brengen in de Nederlandse samenleving. Het keerde zich tevens tegen zoals men het zelf verwoordde: “ de inhoudsloze politiek op de flanken”. Als we dan maar eens naar onze eigen flank kijken moeten wij ons deze retoriek blijkbaar aantrekken. Specifiek gaf men aan dat het toch wel te ver ging met de PVV die de Antillen een boevennest noemde. Maar geen voorbeelden van dergelijke uitspattingen aan het adres van de SP.

Lees verder
1 juni 2008

Burgerinitiatief Limburg: JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megabedrijven

Cartoon satire op NGBIn Limburg worden op verschillende plaatsen initiatieven genomen voor de vestiging van agrarische megabedrijven (intensieve veeteelt). Deze megabedrijven ontmoeten veel protest vanuit de bevolking. Belangrijke motieven voor dit protest zijn zorgen over stank en geluidsoverlast, risico’s voor de volksgezondheid (fijnstof), verkeersoverlast, aantasting van het kleinschalige open landschap en aandacht voor het welzijn van mens en dier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier