h

Dom

4 juni 2008

Dom

Altijd lachen met GroenLinks in Venlo. Aanleggen van autosnelwegen voor GroenLinks in Venlo geen probleem. Niet aanpakken van een knelpunt als het spoorwegemplacement, voor GroenLinks geen probleem. Maar de partij draait pas echt lekker als zij aan de gang gaat met het verkwisten van belastinggelden. Of het nu gaat over de Maasboulevard die uit de begroting loopt of een maar niet tot stand willen komend project als Q4.

Maar helemaal lachen was een bericht op de lokale omroep waarbij mevrouw Hendrickx aangeeft dat de vragen die door de VVD en de PvdA worden gesteld ten aanzien van het ook uit de begroting gierende Maaswaard als dom gekwalificeerd moeten worden. Want hoe halen deze coalitiegenoten het toch in hun hoofd om vraagtekens te zetten bij het “beleid” van wethouder Freij van GroenLinks? Nu stel ik persoonlijk vragen bij zo ongeveer alles wat Freij doet omdat hij doorlopend uit lijkt op zelfprofilering, maar dat terzijde. Ik ben ook altijd erg kritisch op de eerder genoemde coalitiepartijen. Maar in dit kader ben ik het wel eens met hun vragen. Sterker nog: ik verbaas me erover dat het CDA zo weinig respect heeft voor de burger dat zij als oppositiepartij deze vragen niet gesteld heeft.

Maar de vragen waren dus dom. Dom is volgens het woordenboek bij mij thuis: iemand met weinig verstand. Met andere woorden blijkbaar zit er bij de PvdA en VVD weinig verstand in de fractie, althans volgens Hendrickx. Maar dan gaan we eens kijken naar de motivatie voor de overschrijding van de bouwkosten. Niet een verkeerde begroting maar een wijziging in de plannen maakt het stadskantoor duurder. Reden is volgens Freij dat de ambtenaren meer ruimte nodig hebben. Dit zou blijken uit voorbeelden elders uit het land. Nu ben ik de eerste om te erkennen dat de werkplekken aan de Kwietheuvel niet meer van deze tijd zijn, maar dat heeft meer met inrichting dan met ruimte te maken. Een groter stadskantoor wordt onderbouwd met argumenten die blijkbaar niet specifiek gemaakt kunnen worden. Want hoeveel ruimte heeft een ambtenaar dan nodig en heeft Freij ook rekening gehouden met de zich steeds verder ontwikkelende automatisering waardoor het aantal ambtenaren wel eens kan teruglopen. Verder hoorde ik ook dat het gebouw middels het cradle to cradle principe zou worden gebouwd. Dit, zich nog nauwelijks bewezen principe kan inderdaad een milieuneutraal bouwwerk opleveren, althans volgens de theorie. Maar Freij lijkt in zijn motivering als het gaat om de milieuprestaties minder zeker van zijn zaak. Hij heeft namelijk niet toegezegd dat de hogere kosten ook zeker teniet kunnen worden gedaan door een betere energieprestatie. Maar goed dan stel ik vragen en die zullen volgens Hendrickx ook wel weer dom zijn.

Persoonlijk ben ik erg blij dat de PvdA en de VVD eindelijk het duale raadsstelsel nu eindelijk eens gebruiken om het college te controleren. Ze schudden daarmee op een pijnlijke manier de oppositie wakker maar dat maakt het plezier alleen maar groter. De raad heeft als volksvertegenwoordiging het recht om te weten waarom er meer kosten gemaakt moeten worden. Het is niet dom om daar vragen over te stellen. Het op deze wijze krampachtig verdedigen van de eigen wethouder getuigt van een enorme arrogantie ten opzichte van de bevolking. Maar ook vooral van een enorme domheid. Mevrouw Hendrickx begrijpt blijkbaar niet dat domme vragen helemaal niet bestaan. Domme antwoorden of argumenten daarentegen blijken zeker binnen GroenLinks ruimschoots aanwezig.

U bent hier