h

Respect

3 juni 2008

Respect

Het partijcongres van het CDA kondigde deze week aan dat zij een offensief wil om respect terug te brengen in de Nederlandse samenleving. Het keerde zich tevens tegen zoals men het zelf verwoordde: “ de inhoudsloze politiek op de flanken”. Als we dan maar eens naar onze eigen flank kijken moeten wij ons deze retoriek blijkbaar aantrekken. Specifiek gaf men aan dat het toch wel te ver ging met de PVV die de Antillen een boevennest noemde. Maar geen voorbeelden van dergelijke uitspattingen aan het adres van de SP.

Dit laatste is slim van het CDA, want met de uitspraak van de PVV gekoppeld aan de suggestie dat zowel links als rechts inhoudsloos zijn en het CDA dus het veilige midden vertegenwoordigt, zaait men wederom angst onder de Nederlands burger die wellicht toe is aan een alternatief. Een handig politiek opzetje derhalve, maar men houdt echter rekening met de realiteit van de staat van het land. Het CDA betoogde verder dat alleen zij het veilige rustige midden is. Dat is dan wel het midden van: “ geef mij het mandaat en daarna voer ik uit wat ik zelf wens”.

Even terug naar de oproep om meer respect. Balkenende had de euvele moed om te stellen dat respect ook een strenge kant heeft. Het is van een ongekende arrogantie van iemand die in ieder geval niet in staat is gebleken om een kabinet fatsoenlijk bijeen te houden voor de duur van een normale regeerperiode. Wel de honger naar macht hebben om met de LPF indertijd in zee te gaan, maar niet de moed hebben om de SP enkele jaren later een serieuze kans te geven.

Laten we de oproep van het congres van het CDA eens betrekken op onze eigen gemeente en kijken hoe er met respect wordt omgegaan. Over onze burgemeester heb ik in het verleden al genoeg geschreven, met name over hoe hij communicatie bij voorkeur via de media laat plaatsvinden. Maar het is ook het CDA dat medeverantwoordelijk is voor de megaprojecten die Floriade, Maasboulevard en Maaswaard heten, en welke nog jaren zullen drukken op de begroting van deze gemeente. Het is ook het CDA dat “uiterst respectvol” Blerick, Venlo-Zuid en Tegelen de A73 door de strot heeft gedrukt en nu middels een noodwet datzelfde wil doen met de A74. Het is het CDA dat mede heeft gewerkt aan een WMO waarbij diverse mensen tussen de wal en het schip belanden. Het is het CDA dat mede heeft gewerkt om mensen vanuit (tijdelijke) uitkeringssituaties zo snel mogelijk naar een bijstandsniveau te jagen.

Op landelijk niveau is het echter allemaal nog veel triester. Want het CDA is ook de partij die ons de oorlogen in Irak en Afghanistan in rommelde. Het is het CDA dat weigerde om een referendum te houden naar het grondwettelijk verdrag over europa. Het is datzelfde CDA dat enorm respect heeft voor topinkomens en die niet wil aanpakken. Jammer genoeg stemmen veel mensen in onze regio uit gewoonte op het CDA. Jaren geleden omdat je als katholiek geacht werd op de KVP te stemmen. Nu omdat het altijd zo was. Maar tijden veranderen en mensen worden van meer informatie voorzien. Er zal een kentering komen omdat mensen problemen in hun omgeving opgelost willen zien. Het past dan niet om met de arrogantie van het van calvinisme doorwrongen opgeheven vingertje te roepen dat er meer respect moet zijn. Want hoe kan men respect opeisen of afdwingen als men zelf geen respect toont?

Misschien dat de verandering hier in het zuiden moet beginnen. Want was het niet de katholieke kerk die ooit, nog voor het bestaan van socialistische bewegingen, voorop liep als het ging om solidariteit en zorgzaamheid voor elkaar? Hoewel ook in die kerk negatieve uitwassen bestonden was het wel een signaal van hoop. Dit in tegenstelling tot de protestantse kerken die hun boodschap vooral richten op angst. Het CDA lijkt die laatste strategie te hebben overgenomen. In plaats van de kreet “geef het volk brood en spelen” is het nu “verdeel en heers”. Het kan niet anders of op enig moment hebben mensen dit door en zal de vraag om respect omslaan in een eis van het volk om respect voor hen!

U bent hier