h

We zijn bezorgd over de thuiszorg

6 juni 2008

We zijn bezorgd over de thuiszorg

logo_sp_venloDat de SP een actieve club is zal voor niemand een geheim zijn. Dat we daarmee af en toe een zware wissel trekken op de actieve leden net zo min. Daarom is het af en toe goed te beseffen waarom we met een en ander bezig zijn.

Column door Ton Heerschop, bestuurslid SP Venlo

Zo ook weer de afgelopen week. Een van onze leden wilde graag meedoen met een activiteit binnen de afdeling maar werd geconfronteerd met het feit dat zij van de thuiszorg die dag thuis moest zijn. Lid teleurgesteld, moest zich afmelden en bij twee bestuursleden kwam stoom bijna letterlijk uit de oren. Want hoe kan het bestaan dat in een rijk land als Nederland volwassen mensen die af en toe hulp nodig hebben, de toegang tot andere activiteiten wordt ontzegd alsof ze kleine kinderen zijn?!?

wmo bomWe weten inmiddels hoe triest het gesteld is met de thuiszorg. Mensen worden onder druk gezet, krijgen nauwelijks inspraak in de manier waarop zorg voor hen wordt georganiseerd; we krijgen zelfs signalen dat er thuishulp komt die de Nederlandse taal nauwelijks machtig is. De situatie in de WMO en dus de thuiszorg, is een bom onder de samenleving.

Een houding van “ieder voor zich” kun je verwachten van partijen als VVD, VVD1 ook bekend onder de naam PVV, en VVD 2, voor de kenners beter bekend als TON. Maar de huidige puinhoop met betrekking tot de zorg voor de zwakkere in onze samenleving wordt momenteel gehandhaafd door zowel de PvdA die durft te roepen een socialistische achtergrond te hebben als het CDA, dat het lef heeft zich te beroepen op een Christelijke achtergrond.
Blijkbaar is voor beide partijen het belijden met de mond van het gedachtegoed iets anders dan daadwerkelijk werk maken van solidariteit. In plaats van de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg met die zorg meer vrijheid te geven, dwingt de heersende politiek deze mensen verder in een sociaal isolement.

Zowel lokaal als landelijk hangt er een enorme spruitjeslucht en de geur van incompetentie aan de beleidsmakers. Ik verwijt de politieke machthebbers dan ook dat zij liever op het pluche blijven zitten dan dat zij werk maken van een beter en vooral socialer Nederland. De situatie in de thuiszorg is in veel gevallen schrijnend te noemen. Als onze huidige beschaving kan worden afgemeten aan de manier waarop we met de zwakkere in onze samenleving omgaan staan we er gewoonweg slecht op.
Nu zullen de heren in Den Haag en Venlo echt niet wakker liggen van een uithaal van de afdeling Venlo van de SP. Ook veranderen we de wereld niet door achter een bureau weer eens een felle column te schrijven. Maar we veranderen de wereld wel door met elkaar aan de gang te gaan en op straat mensen te mobiliseren.

Er moeten veel dingen beter in Nederland.
Aan de top verrijkt men zich nog dagelijks. In de thuiszorg is niemand op de werkvloer zeker van zijn of haar baan. Buschauffeurs worden door hun bazen in gijzeling gehouden om vooral geen actie te ondernemen, deze druk oefent men uit met de dreiging van het niet verlengen van contracten. Postbodes moeten blijkbaar een kwart van hun loon inleveren om te mogen werken terwijl de daarvoor verantwoordelijke minister er dertig procent bij krijgt. En in Noord-Limburg gaan gemeenten fuseren omdat een gedeputeerde dat wil en niet omdat de mensen het graag willen.
Hierboven schets ik slechts een beeld van de manier waarop Nederland momenteel geregeerd wordt. Afstandelijk, het volk dom en angstig houdend. Daarbij is er inmiddels een zo grote kloof ontstaan tussen de politiek en de gewone burgers dat bijna niemand meer weet waarover beslissingen genomen worden. Het motto is: "Geef mij uw stem en ik bepaal de komende tijd wat ik er mee doe". En dat alles overgoten met een nationalistisch, christelijk of zogenaamd sociaal-democratisch sausje.

Wat mij betreft is de tijd gekomen om een stevig signaal af te geven. Een signaal dat gewone mensen het beu zijn om op deze manier in de maling genomen te worden. En we beginnen daar, waar het het hardste nodig is, te weten in de thuiszorg. Daar zal de menselijke maat het eerste weer moeten terugkomen, zodat diegenen die om wat voor reden dan ook buiten de samenleving zijn komen te staan, weer op een menswaardige wijze mee kunnen doen.

stop UITVERKOOP thuiszorgIk roep u op om de komende acties in dit kader te ondersteunen want als ons dat niet lukt, hebben we als Socialistische Partij in Venlo geen recht van spreken meer. Dan zouden we ons neerleggen bij de huidige situatie en slechts afwachten wat we kunnen doen in een eventueel te vormen gemeenteraadsfractie. Dan zouden we net als al die andere partijen het regeren tot doel hebben en niet het terugbrengen van de menselijke maat in de samenleving. Ik geloof niet dat ook maar één lid van onze SP is die daar aan wil toegeven.

Column door Ton Heerschop, bestuurslid SP Venlo

Meldt uw ervaringen bij het Meldpunt Thuiszorg
Actiepagina De zorg is geen markt, stop de uitverkoop van de thuiszorg
24-08-2007: SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten
28-02-2007: SP voorspelde uitholling van de zorg

U bent hier