h

Burgerinitiatief Limburg: JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megabedrijven

1 juni 2008

Burgerinitiatief Limburg: JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megabedrijven

Cartoon satire op NGBIn Limburg worden op verschillende plaatsen initiatieven genomen voor de vestiging van agrarische megabedrijven (intensieve veeteelt). Deze megabedrijven ontmoeten veel protest vanuit de bevolking. Belangrijke motieven voor dit protest zijn zorgen over stank en geluidsoverlast, risico’s voor de volksgezondheid (fijnstof), verkeersoverlast, aantasting van het kleinschalige open landschap en aandacht voor het welzijn van mens en dier.

Maar ook de bedreiging van dit soort megabedrijven voor het voortbestaan van gezinsbedrijven in de agrarische sector spelen een belangrijke rol, net als de teelt van soja, waarvan de schroot in veevoer is verwerkt en waarvoor -bijvoorbeeld in Brazilië- oerwoud gekapt moet worden en de kleine boeren geen bestaansrecht meer hebben.

De initiatiefnemers van dit burgerinitiatief 'Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst', willen een platteland met toekomst, waarbij voedselproductie, natuur en ruimte in balans zijn. Daarvoor is een veehouderij nodig, die duurzaam is (gezonde voeding) en toekomst biedt voor échte boerenlandbouw, wat staat voor grondgebonden landbouw, vaak gezinslandbouw en/of gemengd bedrijf.

Midden jaren 1990 werd de intensieve veeteelt getroffen door veeziekten en werd het bestaansrecht van vele bedrijven bedreigd. Als oplossing is toen gekozen voor een inkrimping van de veestapel (vele bedrijven zijn door de overheid opgekocht) en is de zogenaamde “reconstructie” ingezet. Intensieve veeteeltbedrijven moesten verplaatst worden van plekken nabij woonkernen en natuurgebieden naar zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden. Op zich een goede zaak en veel burgers en de politiek hebben dit idee omarmd.
Maar we zien nu dat de reconstructie onbedoeld leidt tot de vestiging van megabedrijven. Bij Grubbenvorst komt er een megakippen- en varkensfabriek van 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens, inclusief een mestvergistingsinstallatie en een slachterij. Ook dichter bij Venlo en in de gemeente Venlo lijken er plannen te rijzen voor zulke megacomplexen. Dit tast niet alleen het landschap en de kleine ondernemer aan, maar ook de gezondheid van omwonenden.

Daarom is er een Burgerinitiatief georganiseerd.
De burgers die dit initiatief steunen, vragen Provinciale Staten in Limburg te kiezen voor:

  • een duurzame invulling van de landbouwontwikkelingsgebieden,
  • een waarborg voor de volksgezondheid,
  • een waarborg voor de leefbaarheid van burgers in de omgeving van deze landbouwontwikkelingsgebieden,
  • een toekomst voor de agrarische gezinsbedrijven in Limburg.

Doe mee met het Burgerinitiatief. Voor een gezonde en veilige landbouw, zeg JA tegen boerenlandbouw, zeg NEE tegen megabedrijven! Inmiddels hebben al ruim 2000 mensen hun steun betuigd.


Wilt u mee doen? Download hier de handtekeningenlijst en aanvullende informatie. Let op: deze actie loopt tot 24 juni.
Ingevulde lijsten kunt u opsturen naar Winterheide 3, 5971 GD Grubbenvorst of naar de SP-afdeling.

Meer informatie over deze actie op de site van de vereniging "'Behoud de Parel'".


Download hier de handtekeningenlijst (PDF, 96 Kb)
Bekijk hier het scherp satirische cartoonfilmpje over het megalandbouwbedrijf
25-05-2008: tv-documentaire Zembla "Karbonade uit de megastal"
09-05-2008: SP steunt burgerinitiatief megastallen
13-02-2008: Ondanks verzet burgers: Ruim baan voor megastal in Grubbenvorst
Veel opinieartikelen en weblinks over de megalandbouwbedrijven

U bent hier