h

SP-Kamerlid Roemer: strijd om snelweg A74 is nog lang niet gestreden!

27 februari 2007

SP-Kamerlid Roemer: strijd om snelweg A74 is nog lang niet gestreden!

Op zaterdag 24 februari bracht SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer een bezoek aan Venlo. Roemer deed dit om op uitnodiging van de SP Venlo te kijken naar de twee varianten voor de nog te bouwen snelweg A74. Samen met D66 diende Roemer onlangs een voorstel in dat de Tweede Kamer opriep een hoorzitting over de snelweg te organiseren waar bewoners en deskundigen de Kamer kunnen informeren. De eerder ogenschijnlijk als onherroepelijk beschouwde Tracékeuze voor de Plateauvariant is hiermee vooralsnog van de baan. Ook sprak het Kamerlid zowel in Venlo als in Tegelen, Hout-Blerick en Blerick met vóór- en tegenstanders van het alternatieve Klagenfurttracé.

Het programma begon om 10.30 uur op het NS-station in Venlo waar Emile Roemer met enige vertraging vanuit zijn woonplaats Boxmeer zou aankomen. Hierna werd hij bij Hotel Wilhelmina geïnformeerd door leden van de SP Venlo over het programma en actuele stand van zaken.
Zo werd hem duidelijk dat de (onlangs afgetreden) verkeersminister Karla Peijs de eis van de Tweede Kamer naar een gedegen onderzoek niet heeft uitgevoerd. De Kamer vroeg haar eind 2005 om een onderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit bij een samenloop van de snelweg A73 met de A74, zoals voorgesteld bij de plateauvariant tussen Venlo en Tegelen.
Wederom heeft de minister haar onderzoek beperkt tot een onderzoek vanaf de Duitse grens tot aan de Zuiderbrug. Zodoende is volgens de SP Venlo niet inzichtelijk gemaakt wat de effecten voor de inwoners in de getroffen stadsdelen zal zijn. De wens van de Kamer is niet uitgevoerd, maar de minister voelde zich wel gesterkt door haar eigen rapport en bevestigde opnieuw haar keuze voor de plateauvariant.
Na Hotel Wilhelmina werd een route door Venlo gereden via de Krefeldseweg/Europaplein richting de Herungerberg en Duitse grens. De Venlose SP’ers zijn van mening dat ook de inwoners in Venlo Noordoost recht van spreken hebben. Ook die bewoners worden immers nu al geconfronteerd met verkeersoverlast van en naar de grens. Daarom was er een gesprek met het wijkoverleg.
Op het viaduct over de A67 lichtte voorzitter Jan Tuinstra samen met enkele bewoners en leden van het wijkoverleg zijn standpunten toe en sprak hij met Emile over hinder die ook zij met de aanleg van een snelweg zouden ondervinden.
Na de lunch bij vishandel Backus werd via de Manageweg en de Rotterdam Rijn Pijpleiding koers gezet richting villapark Nieuw Stalberg waar volop gebouwd werd. Ook de huidige Klagenfurtlaan aan de Grote Heide werden bezichtigd en besproken, waarna omstreeks 14.00 uur via een route langs de Duitse plateauvariant een gesprek plaats zou vinden bij de Abdij Ulingsheide in Tegelen. Daar sprak Emile met een brede vertegenwoordiging van de Stichting Geen Twee Snelwegen over de gevaren van inwoners in Boekend, Hout-Blerick, Blerick, Venlo-Zuid en Tegelen over de aanleg van de A73 en de gevolgen die alleen deze weg al met zich meebrengt voor de inwoners.
Een snelweg als de A74 vanaf verkeersknooppunt Zaarderheiken er ook nog eens bij zou gigantische files veroorzaken; geen twee snelwegen.
De Zuiderbrug kan maximaal 80.000 voertuigen aan, géén 129.000 of meer per etmaal, zoals TNO eerder berekende. Dit zou met name Tegelen op slot zetten, omdat de Venloseweg de enige rechtstreekse verbinding met Venlo vormt. Nu al staat die weg vaak vol verkeer dat gebruik maakt van de op- en afrit bij de Zuiderbrug.
Na het uitvoerige gesprek bij de rustieke Abdij, werd koers gezet naar de Tegelse wijk Op de Heide waar Ton Heerschop, lid wijkraad, onderaan de Kaldenkerkerweg uitleg gaf over de fysieke grens die de snelwegen voor de wijk opwerpen.
Niet alleen met de luchtverontreiniging en het geluid zal men veel hinder en gevaar ondervinden ook het vervoer van explosieve of giftige stoffen als Ammoniak of LPG zorgen voor onveilige situaties, aldus Heerschop die in zijn dagelijksleven als Hoofd Veiligheid bij het Venlose VieCuri ziekenhuis werkzaam is.
Na het bezoek aan Op de Heide werd via de Tegelse wijk Sint Joseph koers gezet naar de Geldersebaan om visueel duidelijk te maken dat Tegelen slecht bereikbaar is. De SP is van mening dat de Geldersebaan weer opengesteld moet worden voor het binnenstedelijke verkeer van en naar Tegelen. Ook werd een bezoek gebracht aan de woningen bij Egypte en aan de oude sportvelden van voetbalclub Irene, waarna via de Verbindingsweg de route werd gevolgd naar het VieCuri ziekenhuis naast de Zuiderbrug.
Ook hier wist Heerschop Kamerlid Roemer te overtuigen van de gevaren voor het ziekenhuis, de Fontys hogeschool en de bewoners tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Om 17.00 uur kwamen we aan bij het echtpaar Lugmayr in de vierde Molenbossenflat naast de Zuiderbrug.
De heer Dietmar Lugmayr en zijn buurman Huub Smets voeren samen met de SP Venlo geregeld acties tegen besluiten die nadelig uitpakken voor de bewoners aldaar. De A74 is daar een van.
De Lugmayr’s uitten hun zorgen over de geluidsnormen op de achtergevel van de flat. Deze zouden nu al overschreden worden. Ook over toenemende luchtverontreiniging maken ze zich ernstig zorgen. De afgelopen maanden zouden al ruim 20 bewoners verhuisd zijn, die deze zorgen met hen deelden...
Na de Molenbossen werd een bezoek gebracht aan Victor Joosten, lid van de Blerickse Belangenvereniging en bewoner van het Meulenveld/Hout-Blerick. Ook hij sprak zijn zorgen uit en liet Emile zien dat de geluidsschermen in zijn tuin niet afdoende zijn en dat zijn woongenot en dat van zijn gezin hierdoor ernstig wordt aantast. Vroeger had hij nog wel eens vogeltjes in zijn tuin, maar die lieten zich tot zijn spijt nu niet meer zien.
Ook de Vossener wordt niet ontzien bij veel overlast en gevaarlijke situaties. Dit wilde Herman Wiermans SP-Kamerlid Roemer op het hart drukken. De heer Wiermans is secretaris van de Blerickse Belangenvereniging en woonachtig aan de Dumasstraat en woont dus ook pal naast de geluidsschermen. Hij is boos over het aanhoudende gemanipuleer met cijfers. Volgens hem wordt duidelijk aangestuurd op een gunstige uitkomst voor de plateauvariant. Hij geeft aan veel vertrouwen in de SP te stellen, maar verwacht dat de hele situatie waarschijnlijk toch aan de Raad van State zal worden voorgelegd.

Hierna wordt de route gevolgd door over de huidige N273 en stukken van de nieuwe A73 langs de wijken Klingerberg en Vossener in Blerick te rijden richting Noorderbrug. Voorbij de Noorderbrug wordt via het Europaplein koers gezet naar cultureel eetcafé Alla Casa aan het Nolensplein te Venlo. Na een lekkere maaltijd neemt Emile na een zware en informatieve dag afscheid en vertrekt hij per Veolia-trein weer terug richting vrouw en kinderen in Boxmeer.

Komende weken zullen Emile Roemer en de SP Venlo alle mogelijkheden bekijken om de A74 via de klagenfurtvariant lokaal en in de Tweede Kamer opnieuw onder de aandacht te brengen.

SP-Kamerlid en Europarlementariër op bezoek in 2004
Snelweg A74 in landelijke verkiezingsprogramma

U bent hier