h

SP vraagt om onmiddelijke vrijgave van onderzoek naar geluid op Zuiderbrugtracé A73

12 maart 2007

SP vraagt om onmiddelijke vrijgave van onderzoek naar geluid op Zuiderbrugtracé A73

Reconstructietoets naar geluid niet vrijgegeven voor beroep tegen wegvak C2: burgers belemmerd in eerlijke rechtsgang! ZuiderbrugDe Socialistische Partij in Venlo vraagt het college van burgemeester en wethouders om onmiddelijke vrijgave van een onderzoek naar geluid op de Zuiderbrug in Blerick. Het achterhouden van de resultaten van de zogenaamde reconstructietoets zou een eerlijke rechtsgang van bewonersgroepen belemmeren. De toets moet worden uitgevoerd om de aanleg van het wegvak C2 tussen Venlo en Tegelen te onderbouwen.

Dit wegvak maakt deel uit van de snelweg A73-Zuid, maar is juridisch ook onderdeel van de omstreden A74. Door het ontbreken van een tracékeuze voor die weg is in 2005 een vrijstellingsprocedure opgestart door de gemeente Venlo om het stukje snelweg toch alvast aan te leggen. Onlangs verloren de bewonersgroepen een bezwaarprocedure tegen het wegvak. De bezwaarmakers togen in december naar de Roermondse rechtbank omdat volgens hen de wettelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit op dit stukje snelweg overschreden zullen worden. De bezwaren werden afgewezen waarop de bewonersgroepen in januari beroep aantekenden bij de Raad van State. Dit beroep dient aanstaande woensdag in Den Haag.

Woordvoerder Huub Smets van de Molenbossenflatbewoners is al enkele maanden met de gemeente in conflict over de bekendmaking van de onderzoeksresultaten. Volgens hem zou hiermee worden aangetoond dat de geluidsbelasting op de Molenbossenflats met de aanleg van de A73 fors wordt overschreden. Zodoende zou ook de A74 via de plateauvariant langs Blerick en Tegelen geen haalbare kaart zijn. Smets kreeg na herhaaldelijk verzoek geen inzage in de stukken en stapte hierop naar de Nationale Ombudsman die de zaak onlangs in behandeling nam. Volgens de gemeente moet Smets er zelf bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat achteraan gaan dat de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. Zowel Huub Smets, de Nationale Ombudsman als ook de Socialistische Partij zijn juist van mening dat de gemeente in deze ook zelf een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het wel en wee van de burger. “Telkens blijkt dat het voor individuele burgers vrijwel onmogelijk is aan dergelijke gegevens te komen. Dit belemmert een eerlijke rechtsgang en is niet goed voor het vertrouwen in een behoorlijk bestuur”, aldus de SP Venlo.


SP Venlo: "De brief van oud-projectdirecteur de heer van Oostrum die namens Rijkswaterstaat in Limburg, verantwoordelijk was voor de aanleg en procedures van de snelwegen A73/A74, informeerde op 8 juli 2005 het Venlose College van B&W over de voortgang van de procedures rondom het Wegvak C2. Volgens de Wet Geluidhinder zou er een zogenaamde reconstructietoets naar geluid op de Zuiderbrug plaats moeten vinden omdat de verkeersbewegingen over de brug eerder onderschat waren. In de brief schrijft hij bovendien dat er voorafgaand aan het onderzoek al geconcludeerd mag worden dat de wettelijke geluidnormen zonder maatregelen al worden overschreden omdat er Hogere Grenswaarden op de Molenbossenflats van kracht zijn. Hij schat in dat er schermen van minimaal 2 á 3 meter hoogte op de brug geplaatst dienen te worden om de wet niet te overtreden."


Informatiebrief Rijkswaterstaat Limburg 8-7-2005

U bent hier