h

Bewoners Venloseweg in Tegelen ongerust over toename chaos verkeer

28 maart 2007

Bewoners Venloseweg in Tegelen ongerust over toename chaos verkeer

De gevaarlijke verkeerssituaties die regelmatig ontstaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de kruising Muntstraat, Hoogstraat, Grotestraat en Venloseweg in Tegelen zorgen voor grote ongerustheid en irritaties bij omwonenden. Vandaag sprak de Vereniging Bewoners Belangen Venloseweg zich in een brief aan de gemeente onomwonden uit voor het op korte termijn (tijdelijk) heropenen van de Geldersebaan voor het lokale verkeer om zo de Venloseweg te ontlasten. De SP steunt de bewoners in dit initiatief.

Vooral de voetgangers, ouderen met scootmobiel, en fietsers komen regelmatig dusdanig in de knel dat het de wijkbewoners verbaast dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. De tijdelijke flessenhals die nu de verkeersstromen moet geleiden is volgens veel bewoners te smal en te krap uitgevoerd. Ook voor fietsers en voetgangers. Het is vragen om moeilijkheden.

Een oplossing zou wellicht zijn om de Geldersebaan tijdelijk te openen voor gemotoriseerd verkeer. Op die manier zou volgens de vereniging een groot gedeelte van het plaatselijke verkeer dat zich nu door en langs wegwerkzaamheden wringt, gebruik kunnen maken van een andere route. De bewoners roepen het college van burgemeester en wethouders op om de situatie nu, op zeer korte termijn te verbeteren en er serieus naar te kijken in hoeverre het tijdelijk openstellen van de Geldersebaan in deze situatie soelaas biedt en bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid op alle wegen in het stadsdeel Tegelen. De bewoners voorzien overigens ook in de toekomst problemen, als het centrum van Tegelen op de schop gaat en met de ingebruikname van de A73.

De SP is van mening dat het college, naast het nu tijdelijk openstellen van de Geldersebaan voor gemotoriseerd verkeer, ook oplossingen moet bieden voor de toekomst. Volgens de partij kan de heringebruikname van de Geldersebaan ook voor de lange termijn uitkomst bieden, maar zal de gemeente er eerst goed van op de hoogte moeten zijn welke gevolgen dit heeft voor omwonenden. Dat de Venloseweg (N271) als enige toegangsweg van en naar Tegelen in de toekomst permanent overbelast wordt, is volgens de SP onvermijdelijk en bovendien ook erg schadelijk voor de lokale economie.

Brief Vereniging Bewoners Belangen Venloseweg e.o.

U bent hier