h

Aanleg A74 bij Venlo vertraagd door fouten

20 maart 2007

Aanleg A74 bij Venlo vertraagd door fouten

Emile RoemerDe minister van Verkeer heeft ingezien dat er fouten zijn gemaakt rond de procedure van de toekomstige aanleg van de snelweg A74 dwars door de wijken. SP-Kamerlid Emile Roemer riep eerder (gesteund door D66) de minister op, om een hoorzitting te houden over de procedure over de tracékeuze, die volgens de vorige verkeersminister vast zou staan.
Nieuwbakken minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer) maakte dinsdag in de Tweede Kamer bekend dat zijn ministerie verkeerde gegevens heeft gebruikt voor de doorberekeningen van de verschillende tracévarianten.

De komende vier maanden zullen nieuwe doorberekeningen plaatsvinden. Eurlings baalt daar stevig van, zei hij. "Maar anders gaan we later nat bij de Raad van State." De foute berekeningen zijn afkomstig van "externe partijen, maar wij moeten ze controleren", zeiden topambtenaren in het bijzijn van de bewindsman. Eurlings werd naar zijn zeggen geconfronteerd met deze problemen na zijn aantreden. Hij volgde een maand geleden zijn CDA-partijgenote Karla Peijs op, die sinds 1 maart gouverneur in Zeeland is. Eurlings wilde niet spreken van lijken in de kast. "Dit is wel de laatste keer", bezwoer hij. Volgens de SP zullen er nog meer lijken te vinden zijn, mits er goed, eerlijk en daadkrachtig wordt gezocht.

De Kamer krijgt binnen een week een brief over de te volgen procedure. Een oplossing voor de A74 zal langer op zich laten wachten. "We proberen de vertraging zo kort mogelijk te maken", verzekerde Eurlings na het overleg. SP Venlo: "We zijn erg blij met dit wijze besluit van de minister, want het kan niet zo zijn dat er een dubbele snelweg wordt aangelegd op basis van foutieve cijfers; dat is hetzelfde als spelen met lucifers bij de benzinepomp; je kunt er op wachten totdat het fout gaat. Het kan en mag niet zo zijn dat er vanaf 2008 vele duizenden vrachtauto's (met gevaarlijke stoffen) en personenauto's dwars door Tegelen, Venlo-Zuid, Blerick, Boekend en Hout-Blerick gaan rijden, opstoppingen veroorzaken, filevorming, een Zuiderbrug die het verkeer niet kan afwerken en die niet berekend is op 130.000 voertuigen per etmaal, wijken die worden afgesneden van de buitenwereld en duizenden mensen die direct gevaar lopen en dagelijks gezondsheidsproblemen zullen gaan ondervinden door smog, fijnstof en geluidsoverlast. Hopelijk ziet de minister dit ook niet over het hoofd, in plaats van alleen de cijfertjes bij te gaan stellen. Het gemanipuleer moet zijn afgelopen!", aldus een woordvoerder van de SP Venlo.

De geplande hoorzitting op 12 april met de vaste Kamercommissie Verkeer, is aangehouden totdat de minister met een nieuw Gewijzigd Ontwerp Tracébesluit komt.

U bent hier