h

Bezwaarmakers Wegvak C2 stappen naar de Raad van State

25 januari 2007

Bezwaarmakers Wegvak C2 stappen naar de Raad van State

einde snelwegDe Blerickse belangenvereniging A73/A74, Vereniging Belangen Bewoners Venloseweg e.o. en Molenbossenflatbewoners tekenen beroep aan bij de Raad van State tegen de vrijstelling op het bestemmingsplan wegvak C2 dat Burgemeester en Wethouders van Venlo hebben verleend aan Verkeer en Waterstaat om wegvak C2 te gaan aanleggen.

De Gemeente samen met Verkeer en Waterstaat, willen niet meewerken omdat dan volgens hen kapitaalsvernietiging zal plaatsvinden omdat zij ook nog de A74 via de Plateau-variant willen gaan aanleggen. Ze zouden dan als de A74 werkelijk zou worden aangelegd, een viaduct extra verbreed hebben en over ongeveer 200 meter een halve snelweg onnodig aanleggen.

De SP Venlo streeft er ook voor om een goede oplossing te vinden voor het onstane probleem, zonder dat er overlast en onveilige situaties ontstaan. Wegvak C2 maakt deel uit van de tracekeuze A74 Plateauvariant, en is daardoor een omstreden wegvak. Kiezen voor C2 kan juridisch namelijk ook gezien worden als kiezen voor de plateauvariant. Ook al zeggen de politici en Rijkswaterstaat dat ze los staan van elkaar, hard kunnen ze dat niet maken. De SP blijft daarom op alle terreinen vechten tegen de aanleg van de plateauvariant en wegvak C2 daarmee in haar kielzog.

Het hoofdbezwaar om naar de Raad van State te stappen nu, is het feit dat er slechts een gedeeltelijke snelweg, 2x2 rijbanen versmald aangelegd worden. Dit is vergelijkbaar met een snelweg werk in uitvoering waardoor voor onbepaalde tijd filevorming zal gaan ontstaan. Alle bewoners langs de A73 vanaf Zaarderheike tot Belfeld zullen daarvan grote hinder gaan ondervinden door veel te hoge luchtvervuiling. Een volledige snelweg zodat het verkeer ongehinderd door kan rijden geniet de voorkeur.

Al een aantal jaren wachten ze op een beslissing van de Minister of de A74 via de Plateau-variant kan worden aangelegd. Het laat zich aanzien dat een beslissing nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten omdat de veel te hoge luchtvervuiling en geluidshinder bij het samenvoegen van beide snelwegen voorlopig de realisatie ervan in de weg zal blijven staan. Daarom willen de bezwaarmakers een gehele snelweg zodat filevorming een uitzondering zal zijn en geen regel.

Het argument van kapitaalvernietiging snijdt geen hout want dagelijkse filevorming gedurende langere tijd levert grotere schade op voor de economie dan de 3 miljoen die het extra werk aan wegvak C2 misschien zal gaan kosten. Het voorkomen van de enorme luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door deze files vindt de overheid niet belangrijk ook al wordt daarmee de gezondheid van de burgers geschaad.

Er is 123 miljoen overgebleven bij de aanleg van de A73 die zoals gesteld door de politiek gebruikt zou moet worden om de burgers te beschermen tegen te hoge luchtvervuiling en geluid overlast langs de A73. Maar ja... de politiek belooft er altijd op los maar maakt zoals gewoonlijk daar ook nu weer niets van waar!

Aangezien de bezwaarmakers een gelijkluidend belang nastreven hebben zij besloten dat een van de partijen beroep gaat aantekenen bij de Raad van State, mede in verband met de hoge kosten. Tevens zal de Raad van State verzocht worden via de aanvraag van een voorziening de bouwwerkzaamheden hangende de procedure stil te leggen.

De SP Venlo steunt de bezwaarmakers; we streven immers hetzelfde doel na.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder namens de bezwaarmakers Huub Smets: telefoon 077-3517592 of 0618584197.

U bent hier