h

Minister kiest voor A74 Plateauvariant en brengt duizenden levens in gevaar!

13 februari 2007

Minister kiest voor A74 Plateauvariant en brengt duizenden levens in gevaar!

A74 NEE!Het is ongehoord en bijzonder laf dat demissionair minster Peijs zo'n belangrijke beslissing om 1 minuut voor twaalf er nog doorheen drukt.
Dat de minister dit omstreden besluit durft te nemen, bewijst dat ze letterlijk over lijken gaat.

Waar is men bang voor op het ministerie en bij het CDA? Dat de A74 langer uitgesteld wordt? Daar is dan alle reden voor want op dit moment kan de Plateauvariant absoluut niet aangelegd worden, alleen al om het simpele feit dat ze niet voldoet aan de werkelijke niet-gemanipuleerde cijfers, metingen, normen en eisen.

De SP Venlo steunt het actiecomité Molenbossen en alle andere verenigingen die zich verzetten tegen de aanleg van A74 via de Plateauvariant.
Samen trekken we ten strijde en zullen met hand en tand voorkomen dat die weg via deze manier wordt aangelegd.
De SP houd wel rekening met vele duizenden mensenlevens, die nu op een slinkse wijze onnodig in gevaar komen!

U bent hier