h

Sociale werkvoorziening WAA draait goed

27 juni 2019

Sociale werkvoorziening WAA draait goed

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209
Eind juni werd de begroting besproken voor de WAA, de sociale arbeidsvoorziening voor de gemeenten Bergen, Beesel en Venlo. De WAA lijkt haar zaken steeds meer op orde te krijgen, zowel financieel maar belangrijker; ook het goed begeleiden van mensen naar een geschikte werkplek.

 

De gemeenteraad van Venlo heeft zich woensdag 26 juni uitgesproken over de primaire begroting 2020 en de jaarrekening 2018 van de WAA. Ze heeft daarbij het advies van B&W gevolgd en daarbij in feite de volgende reactie uitgebracht: "Op basis van de primaire begroting 2020 GR WAA ziet de gemeenteraad van Venlo geen aanleiding tot het indienen van een nadere zienswijze".

 

SP-raadslid Angelique Weingarten: ”Die zienswijze hoeft ook niet want we zien dat de WAA een goede en solide begroting laat zien. Andere jaren doemden er vaak grote tekorten op of moesten gaten gedicht worden omdat de subsidies ontoereikend waren. Dat is niet meer het geval, de financiën zien er goed uit, er is voldoende werk en de werknemers zijn in grote mate tevreden over hun werkzaamheden en werkplek.”

 

De diverse raadsfracties spraken zich dan ook vooral uit over (rand)zaken die zijdelings een rol spelen in de operationele uitvoerig en organisatie. Zo waren er vragen over de medewerkerstevredenheid, het borgen dat WAA’ers aan het werk komen en blijven, nieuw beschutte werkplekken, detacheringen, ontwikkelingen rondom wetgeving en de integrale samenwerking binnen de gemeente. 

 

 

Angelique Weingarten: “Belangrijkste voor de SP is dat de doorontwikkeling niet ten koste gaat van de juiste begeleiding. Die moet geboden kunnen blijven. Ook de mensen die moeilijker te bemiddelen zijn naar een goede werkplek dienen goed begeleid te worden naar waar zij kunnen deelnemen en zich kunnen ontwikkelen. En vooral waar zij met plezier naar toe gaan.”

 

“Momenteel zijn er nog mensen waarvoor dit nog niet lukt. Onze wethouder vertelde dat de WAA op koers ligt maar ook nog enkele uitdagingen kent zoals de enkele mensen die nu nog aan de kant staan en waarvoor nog geen functie gevonden is. De SP blijft de ontwikkelingen op de voet volgen hoe deze plaatsingen gerealiseerd worden.”

 
Bekijk ook:

U bent hier