h

Dankzij SP komen er meer afvalbakken tegen zwerfvuil

28 juni 2019

Dankzij SP komen er meer afvalbakken tegen zwerfvuil

Foto: SP-Venlo
Na afloop van festiviteiten en feestdagen ligt er veel afval in met name de binnenstad van Venlo. Al jaren zijn er klachten dat volle afvalbakken niet worden geleegd en er te weinig prullenbakken staan. Dit kan een probleem worden voor de volksgezondheid als er niet tijdig wordt opgeruimd. Zwerfvuil op straat of in plantsoenen bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid in wijken en buurten. De SP eiste (wederom) maatregelen en meer afvalbakken én kreeg het voor elkaar.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De SP vraagt al ruim tien jaar aandacht voor het vele zwerfvuil in de gemeente. Vele onderzoeken zijn door de SP gedaan en de inwoners geven aan dat ná hondenpoep het zwerfvuil voor mensen de grootste ergernis is. De SP vroeg dan ook, samen met EENLokaal, op 26 juni tijdens de raadsvergadering, middels een motie om te onderzoeken of het mogelijk is om meer afvalbakken te plaatsen in de gemeente Venlo.”

 

Het CDA vond dat door het plaatsten van meer afvalbakken er juist meer afval omheen gezet wordt. Ze vroeg zich af of de uitvoering van de motie (meer afvalbakken) z’n doel wel behaalt.

Weingarten: “De omgekeerde wereld dit. Het CDA wil het liefst alles bij het oude laten maar ik draai die onzinnige bezuiniging liefst gisteren nog terug.”

 

De VVD herkende het probleem wel, zei ze, maar zag het als onderdeel van een groter probleem (welk???) en wilde daarom de motie niet steunen. Ook de PVV weigerde steun want ze meende dat er geen financiële dekking voor bestaat.

Weingarten: “De VVD kan ik niet volgen, de PVV heeft de motie kennelijk niet gelezen want de financiering stond erin beschreven. Als men het dan nog niet begrijpt weet ik het ook niet meer.”

 

 

Weingarten: “De helft van de afvalbakken is jaren geleden wegbezuinigd door het toenmalige college (waar zowel CDA als VVD in zaten), dat is de reden waarom we ook nu nog met te weinig prullenbakken kampen. De SP stemde daar toen tegen en waarschuwde dat de vermindering tot extra overlast zou leiden. Daarin kregen we dik gelijk.”

 

Wethouder Peeters (50PLUS, leefbaarheid) zei dat hij het een prima motie vindt en zei toe om een oplossing in beeld te gaan brengen en om vóór de begroting (oktober) aan te geven wat de extra kosten zouden zijn van het structureel meer afvalbakken plaatsen en die optimaal bij te houden (leegmaken).

Hij plaatste daarbij wel de kanttekening dat er her en der ook groepen vrijwilligers zijn in buurten die aangeven graag extra afvalbakken te krijgen die ze dan zelf leegmaken. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Ook andere “inventieve maatregelen” worden bekeken.

Met die toezeggingen hoefde de motie niet meer in stemming te komen. Weingarten: “De SP krijgt wat ze beoogde en kijkt uit naar de uitwerking in het najaar. Zou goed zijn voor de hele gemeente wanneer dat uitpakt in weer voldoende afvalbakken waarmee de ergernis rond zwerfvuil verleden tijd wordt.”

 

U bent hier